Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 • zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu nově

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2018 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 • postupy podle právní úpravy platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě novým prováděcím předpisem
 • nové vymezení stupnic platových tarifů a podmínky pro jejich uplatnění
 • změny ve výjimečném zařazení do platových tříd

Změny v zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě

 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (samospráva • sociální služby • školství • zdravotnictví • kultura • atd.)
 • zařazení nových prací do platových tříd
 • změna zařazení stávajících prací, u kterých se změnily podmínky jejich výkonu

Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 • zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady
 • zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců • při kumulacích prací • při zastupování
 • tvorba popisů práce • vymezování druhu práce v pracovní smlouvě

Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády

 • určování platového tarifu skupin zaměstnanců • určování platové třídy • platového stupně a stupnice platových tarifů
 • zápočet praxe • zvláštní způsob určení platového tarifu
 • plat ve vztahu k minimální mzdě a k nejnižším úrovním zaručené mzdy • změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2018
 • zásada rovnosti při poskytování platu
 • poskytování příplatku za vedení • osobního příplatku • zvláštního příplatku • režimových příplatků • odměn a cílových odměn
 • platový výměr
 • splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku

Diskuze • odpovědi na dotazy

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 13947
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat