Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2019 • přehled změn v účetních a daňových předpisech

Určeno pro: účetní, pracovníky ekonomických a finančních útvarů podnikatelské sféry, daňové a účetní poradce.

  • PROGRAM:
  • Přijaté novely a změny platné od 1. 1. 2019:
  • novela zákona o DPH řešící DUZP započatá a neukončená do konce kalendářního roku
  • další novela zákona o DPH snižující DPH u jízdného v hromadné dopravě na 10%
  • změna minimální mzdy od 1. 1. 2019
  • školkovné za rok 2019
  • formuláře MF (např. vyúčtování daní ze závislé činnosti a další)
  • stravné tuzemské a zahraniční pro rok 2019
  • změny v platbách povinného pojistného a další změny od 1. 1. 2019
  • Připravovaná novela – návrat k paušálním výdajům u OSVČ v původní výši
  • Daňový balíček změn 2019:
  • Zákon o DPH - novela účinná od roku 2019 (část až od 1. 1. 2021) – pravděpodobná účinnost od 1. 4. 2019:
  • další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více než 250 změn:
  • úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost
  • změny u digitálních služeb
  • uplatňování DPH v případě poukazů - nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz
  • nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti
  • úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením
  • další navrhované změny
  • Zákon o daních z příjmu – novela účinná od roku 2019:
  • úpravy na základě implemnatce evropských směrnic a IFRS 9:
  • omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
  • zdanění ovládaných zahraničních společností
  • zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další
  • další navrhované změny
  • Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku:
  • Zákon o hazardních hrách • Insolvenční zákon • Celní zákon • Daňový řád • Zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní • Zákon o Finanční správě ČR • Zákon o Celní správě ČR
 • Zákon o evidenci tržeb – pravděpodobná účinnost od 1. 7. 2019
 • novela zákona vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017, účinnost během roku 2019:
 • vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery ap.
 • změny v oblasti pověření k evidování tržby
 • zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 200 000 Kč – podmínky
 • další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb (např. telekomunikační služby)
 • nový pojem blok účtenek
 • DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo
 • spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny
 • změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 18. ledna 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16970
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat