Změny ve mzdové a personální oblasti pro rok 2019

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové a personální oblasti 2019

Program semináře:

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • návrh na odstranění „brutace“ byl odložen
 • některé navržené změny v ZDP – nové povinnosti – změna v § 38da) ZDP

Změny v pracovněprávní oblasti

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli

Změny v zákoně o státní sociální podpoře

 • očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny

Změny ve zdravotním pojištění

 • parametrické změny
 • OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění – 3 000 Kč • nové redukční hranice, další změny v této oblasti

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 • skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
 • nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
 • právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
 • zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu, bolestné, úhrada náhrady za ztrátu na výdělku po dobu DPN, po ukončení DPN

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • daňové slevy pro rok 2019, další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy

Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře

Upozornění na nejčastější omyly v rámci GDPR – nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů, atd.

Diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. listopadu 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15360
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 590 Kč