Změny ve mzdové a personální oblasti pro rok 2019

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové a personální oblasti 2019

Program semináře:

Změny v zákoně o daních z příjmů

 • návrh na odstranění „brutace“ byl odložen
 • některé navržené změny v ZDP – nové povinnosti – změna v § 38da) ZDP

Změny v pracovněprávní oblasti

 • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy

Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli

Změny v zákoně o státní sociální podpoře

 • očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny

Změny ve zdravotním pojištění

 • parametrické změny
 • OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů

Změny v nemocenském pojištění

 • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění – 3 000 Kč • nové redukční hranice, další změny v této oblasti

Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

 • nové redukční hranice pro průměrný výdělek
 • skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
 • nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
 • právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce

Změny v pojistném na sociální zabezpečení

 • průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
 • zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu, bolestné, úhrada náhrady za ztrátu na výdělku po dobu DPN, po ukončení DPN

Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti

 • daňové slevy pro rok 2019, další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti

Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy

Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře

Upozornění na nejčastější omyly v rámci GDPR – nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů, atd.

Diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary, Liberec; Plzeň; Tábor, Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15396
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat