Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2019 • aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2019

 • Obsah semináře
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2019
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
 • sněmovní tisk 80, 206 • navržené změny se týkají nové ohlašovací povinnosti u daňových nerezidentů, kteří jsou členy OPO
 • navržené změny u superhrubé mzdy • zvýšení zdanitelného příjmu o pojistné placené podle cizích právních předpisů (např. na základě dokladu A1), podléhá-li poplatník cizímu pojištění
 • srážková daň u příjmů dle § 6 s výjimkou DPP do 10 000 Kč bez Prohlášení do výše rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění - pozměňovací návrh
 • uplatnění DPH u odměn členů statutárních orgánů, jsou-li plátci DPH
 • od 1. 7. 2019 • odstranění karenční doby – změna ZP, snížení sazby pojistného o 0,2%, dopad na brutaci • změny sazeb v sociálním zabezpečení – 25% se změní na 24,8%.
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. • změna rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění - alespoň 3 000 Kč, vliv na změny v rozhodném období • nové redukční hranice pro rok 2019 • maximální vyměřovací základ v r. 2019 • další parametrické změny • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění
 • stagnace plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ • minimální vyměřovací základ • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
 • nezabavitelná částka v r. 2019
 • výše životního minima
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
 • započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění
 • omezení objemu náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce od 1. 1. 2018 – jen 28 násobek
 • další změny k datu konání semináře
 • stravné při tuzemské pracovní cestě, zahraniční stravné
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. ledna 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16971
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč