Změny ve mzdové účtárně v praxi • přehled změn, které ovlivní mzdovou praxi roku 2018 na praktických příkladech

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

 • minimální mzda od 1.1.2018 • zaručená mzda • limity související s minimální mzdou
 • NOVÉ hodinové sazby minimální mzdy pro dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý provoz • příplatek za prostředí
 • ZMĚNY v nemocenském pojištění 2018
 • NOVÉ redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy v době nemoci
 • maximální vyměřovací základ • pravděpodobný výdělek pro rok 2018 • rozhodné období • změny u zaměstnání malého rozsahu a nároku na nemocenské dávky a náhradu mzdy v době nemoci • změny ve výplatě nemocenských dávek
 • otcovská dovolená od 1. 2. 2018 • délka a výše dovolené • podmínky pro nárok a výplatu zaměstnance • výpočet dávky • doklady
 • NOVÉ ošetřovné od 1. 6. 2018 • podmínky nároku u ošetřující a ošetřované osoby • délka podpůrčí doby • výše dávky • způsob uplatnění • podmínky trvání pojištění • formuláře
 • zásadní změny ve zdaňování mezd
 • daňové zvýhodnění na děti od 1. 1. 2018 podrobně • bonus • střídává péče • způsob uplatnění • soustavná příprava na budoucí povolání • doklady • daňové prohlášení • příklady
 • solidarní daň • změny v odpočtech a slevách na dani - dary (krev, kostní dřeň) • změny v uplatnění slev na invaliditu – příklady • daňové prohlášení • příklady
 • ZMĚNY ve srážkové dani • rozšíření na další vztahy kromě DPP • nový limit • příklady
 • DOVOLENÁ • převody do dalších let • dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou - příklady
 • minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. března 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16638
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat