Změny ve mzdovém účetnictví 2018 • výklad a praktické příklady

Určeno pro: mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání aktuálních informací souvisejících se změnami ve mzdové oblasti na přelomu roku 2017/ 2018

Na semináři budou podrobně probrány veškeré schválené novely zákonů související se mzdami a personalistikou v roce 2017 a 2018. Účastníci budou seznámeni s daty účinnosti jednotlivých změn a očekávaným vývojem.

   • minimální a zaručená mzda, aktuální stav, dopad do mzdové praxe
   • ZMĚNA v oblasti nekolidujícího zaměstnání u osob registrovaných na úřadu práce
   • NOVELA zákona o daních z příjmů a její dopad do mzdové oblasti
   • slevy a daňové zvýhodnění aktuálně
   • životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance v rámci aktuálních předpisů
   • NOVÉ tiskopisy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti
   • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody daně, zdravotního a sociálního pojištění
   • zdaňování příjmů do 2500 korun, odvod pojistného
   • NOVELY zákona o nemocenském pojištění
   • srážky ze mzdy
   • praktický příklad – zdanění a zpojistnění příjmů do 2500 korun
   • praktický příklad – dopočet zdravotního pojištění
   • praktický příklad – nemocenské pojištění
   • aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj v roce 2018
   • diskuze • odpovědi na dotazy
   • součástí semináře budou též praktické příklady, doporučuji vybavit se kalkulačkami, přestože příklady budou samozřejmě řešené

 

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. ledna 2018, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16595
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat