Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti v roce 2019 • jak správně postupovat v každodenní praxi

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří se zajímají o tuto problematiku

 • změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti pro rok 2019
 • příjmy ze závislé činnosti - § 6 vč. příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně
 • srážková daň u příjmů ze závislé činnosti
 • solidární zvýšení zálohy na daň a daně
 • zdanění příjmů za více kalendářních měsíců • doplatky mzdy za předchozí zdaňovací období
 • opravy chyb při výpočtu záloh na daň, daně a daňového zvýhodnění
 • problematika uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění § 38k a § 38l zákona o daních z příjmů
 • problematika zdanění příjmů ze závislé činnosti u daňových nerezidentů
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. prosince 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16954
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat