Změny ve zdaňování mezd pro rok 2018 a roční zúčtování za rok 2017 • komplexně a přehledně o všech změnách

Určen pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všem, kteří připravují podklady pro mzdy

  • Novely a problémy v průběhu roku 2017
  • změny při darování krve a krvetvorných buněk
  • výše daňových bonusů
  • dary politickým stranám
  • stručně i změny v uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění
  • změny ve školkovném
  • změny v soustavné přípravě na budoucí povolání
  • penzijní a životní pojištění – odpočet podle nových pravidel
 • Nejčastější chyby ve zdaňování mezd zjišťované finančními úřady

 • Novely pro rok 2018

 • revoluční změna v Prohlášení poplatníka k dani – s příklady
 • změny ve srážkové dani
 • rozdíly v odměnách při volbách 2017 a 2018
 • vyšší daňové zvýhodnění na první dítě
 • ostatní změny v daňovém zvýhodnění na dítě
 • změna v rozhodném okamžiku pro uplatnění slev ZTP/P a invalidity
 • sleva na dítě a manželku i pro OSVČ, změna mezního příjmu, rozšíření možnosti využití paušální daně
 • změna v benefitech pro zaměstnance
 • změny v povinných dokladech, předkládaných zaměstnavateli
 • změna v osvobození poskytnutí některých benefitů
 • spotřebitelské úvěry
 • Změna zákona o zaměstnanosti – nekolidující zaměstnání<
 • Opakujeme problematické oblasti
 • doplatky mezd z minulých let (neplatné výpovědi a rozhodnutí soudu)
 • stipendia budoucímu zaměstnanci
 • pojištění odpovědnosti člena orgánu právnické osoby
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16517
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat