Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2017, změny účinné od 1. 1. 2018, příprava na roční zúčtování za rok 2017

Určeno pro:vedoucí pracovníky, mzdové účetní a personalisty

 • zvýšení daňového zvýhodněnína druhé a na třetí a každé další dítě ještě pro rok 2017
 • podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v průběhu roku 2017 a v ročním zúčtování za rok 2017, nárok na výplatu měsíčního, ročního daňového bonusu
 • zvýšení daňového zvýhodnění na jedno dítě od roku 2018
 • zdaňování příjmů „srážkovou daní“ v roce 2017 a změna od roku 2018
 • zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům v souvislosti s výkonem závislé činnosti
 • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům
 • problematika některých vybraných zaměstnaneckých benefitů
 • zdaňování motivačních příspěvků • plnění z konkureční doložky • příjmů ve formě darů poskytnutých zaměstnancům • pojistného placeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance • na pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práce
 • výpočet zálohy na daň • opravy chyb při výpočtu záloh na daň • daně a daňového zvýhodnění • podmínky pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění • změny při uplatnění některých slev na dani od 1. 1. 2018
 • příprava na roční zúčtovánízáloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2017 • kdy vzniká zaměstnanci povinnost podat daňové přiznání
 • provedení ročního zúčtování u poplatníka daňového nerezidenta v ČR
 • informace o platných tiskopisech
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. prosince 2017, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16541
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat