Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 • zásadní změny a novinky v práci mzdových účetních

Určeno pro:mzdové účetní ve všech organizacích, pro všechny zpracovatele mezd, pracovníky PaM

 • zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě
 • podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění v roce 2018
 • změna při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě pobírající invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • podmínky pro výplatu měsíčního • ročního daňového bonusu
 • změny ve zdaňování příjmů „srážkovou daní“ v roce 2018
 • které příjmy ze závislé činnosti a za jakých podmínek podléhají dani vybírané srážkou zvláštní sazbou
 • výpočet samostatných základů daně
 • Prohlášení k dani v roce 2018 • učinění prohlášení písemnou • elektronickou formou • náležitosti prohlášení • informace o platných tiskopisech
 • změny podmínek při uplatňování slev na dani na invaliditu a průkaz ZTP/P
 • zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům v souvislosti s výkonem závislé činnosti
 • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům
 • problematika některých vybraných zaměstnaneckých BENEFITŮ • příjmů ve formě darů poskytnutých zaměstnancům • pojistného placeného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance • na pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práce
 • opravy chyb při výpočtu záloh na daň • daně a daňového zvýhodnění
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Závaznou přihlášku odešlete nejpozději tři pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - houdkova@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - valentova@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. února 2018, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 16586
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 980 Kč Objednat