Powered by Smartsupp

Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Změny v oblasti pojištění u DPP od 1. 7. 2024

Konsolidační balíček přinesl změny v oblasti důchodového pojištění u zaměstnanců pracujících na dohody o provedení práce. Tyto změny nabývají účinnosti od 1. 7. 2024. Hlavní změnou je zavedení dvou limitů pro účast zaměstnanců pracujících na DPP na důchodovém a nemocenském pojištění.
Aktuální úprava, které platí až do 30. 6. 2024, pracuje s limitem 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Po jeho překročení vzniká zaměstnanci na DPP účast na pojištění.

Nově by platily limity dva:
• 1. limit – 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů – od 1. 7. 2024 ve výši 10 500 Kč
• 2. limit – při souběhu více DPP u různých zaměstnavatelů – 40 % průměrné mzdy po zaokrouhlení na celé pětisetkoruny směrem dolů, od 1. 7. 2024 činí 17 500 Kč.

Za účelem sledování, zda nebylo dosaženo limitu 17 500 Kč, se zavádí nová evidenční povinnost zaměstnavatelů u všech DPP.  Po překročení limitu 17 500 Kč informuje ČSSZ všechny zaměstnavatele o vzniku účasti na pojištění. Zaměstnavatel do 20. následujícího měsíce po měsíci, ve kterém mu bylo doručeno oznámení o vzniku účasti na pojištění, odvede pojistné.
Konsolidační balíček neřeší, jak to bude s účastí na zdravotním pojištění. Toto by mělo být blíže upřesněno v prováděcích předpisech.
Vzhledem k tomu, že nová právní úprava se nesetkala s ohlasem u veřejnosti, uvažuje se o změnách ještě před nabytím účinnosti. Aktuální situaci, jak se bude postupovat u DPP v praxi od 1. 7. 2024, sledujeme a chystáme odborné semináře, které Vás novinkami provedou. Aktuálními změnami se bude zabývat i nová publikace Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Výkladové články k problematice DPP jsou rovněž zveřejňovány v odborných časopisech, např. Praktická personalistika 1-2/2024 se věnuje tématu dovolené u DPP.
BLIŽŠÍ INFORMACE

Senát schválil dne 8. 11.2023 konsolidační balíček

Dne 8. 11. 2023 byl v odpoledních hodinách schválen Senátem ČR Senátní tisk č. 161, tj  návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Konsolidační balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 miliard Kč, nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky tak, aby opatření z celkem 65 novel zákonů mohla začít platit již od 1. 1. 2024. Legislativních změn bude celá řada, jak jsme již zmiňovali v naší poslední aktualitě. Balíček například zavádí pouze dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to 12 a 21 %. Knihy budou osvobozeny od DPH. Sazba daně firem se má zvýšit z 19 na 21 %. Balíček znovu zavádí odvod na nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 % z příjmů. Ruší některé daňové výjimky, například slevu na školkovné nebo na studenta. Slevu na manželku/manžela bude možné uplatňovat pouze, pokud se stará o dítě do tří let.
ANAG vám prostřednictvím našich skvělých lektorů nabízí pomoc v orientaci a pochopení nově zavedených změn. Semináře pořádáme celkem v 11 městech, formy prezenční i on-line. Nabídka seminářů je zveřejněna, průběžně doplňována a aktualizována právě s ohledem na změny. Rovněž pro Vás připravujeme mnoho odborných publikací, kde budou aktuální legislativní změny zapracovány a vysvětleny. Například: Daňové zákony 2024, Roční zúčtování za rok 2023 a Podvojné účetnictví k 1. 1. 2024 budou k dispozici začátkem příštího roku. Abecedu mzdové účetní 2024 vydáme koncem ledna 2024. Dále se můžete těšit na publikace: Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů 2024, Abeceda DPH 2024, Abeceda personalisty 2024, Daně z příjmů s komentářem 2024 či na úplnou novinku Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 2024.
ANAG vám přináší zásadní a aktuální informace vždy mezi prvními!
BLIŽŠÍ INFORMACE

Po mnoha letech byla právě schválena významná transpoziční novela zákoníku práce k 1. 10. 2023, která přináší zásadní změny pro práci mzdových účetních a personalistů

Pro praxi přináší zásadní změny zejména ve vztahu k tzv. dohodářům, zaměstnancům vykonávajícím práci v režimu home office či pracujícím rodičům a pečujícím osobám. Změnám se nevyhne ani stávající právní úprava doručování pracovněprávních písemností, nepřetržitých odpočinků či informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovněprávního vztahu. Naprostá většina změn nabude účinnosti k 1. říjnu 2023; změny spočívající v zavedení práva na dovolenou pro „dohodáře“, v novém pojetí nepřetržitého odpočinku v týdnu a úpravě omezení členství některých zaměstnanců v řídících a kontrolních orgánech podnikajících právnických osob, pak k 1. lednu 2024. V této souvislosti pro Vás nyní připravujeme dvě knižní novinky:
a dále:
 
Tyto připravované publikace si můžete objednat již nyní u naší společnosti a budou Vám zaslány ihned po jejich vydání, tzn. v říjnu 2023!

BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024 s důrazem na změny v dohodách • dovolená z dohod • práce na dálku • co ukázala praxe • prezenčně i on-line v Olomouci

Místo konání: Olomouc-Palác Bohemia, Kollárovo nám.7
Lektor:  Mgr. Zdeněk Schmied

Termín: 23. února 2024, 9.00 - 14.00
Cena: 2 590 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Jak na zaměstnávání, pojištění a zdanění cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny po novelách 2024 • prezenčně i on-line

Místo konání:  Praha-Jungmannova 748/30 (Mozarteum)
Lektor:  Mgr. Magdaléna Vyškovská
Termín: 29. února 2024, 9.00 - 14.00
Cena: 2 790 Kč
Stav semináře: volná místa BLIŽŠÍ INFORMACE

Mzdové účetnictví od 1. 1. 2024 • novela zákoníku práce • konsolidační balíček

Místo konání:  Ostrava.KD-TRIO, ul. dr. Martínka 1439
Lektor:   Ing. Olga Krchovová
Termín: 29. února 2024, 9.00 - 14.00
Cena: 2 490 Kč
Stav semináře: volná místa
BLIŽŠÍ INFORMACE