Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Účtujete příspěvkové organizace?

Připravili jsme pro vás speciální čtyřdenní kurz Účetnictví příspěvkových organizací pro začátečníky, který je určen primárně pro začínající účetní nebo účetní s malou praxí.
 
Datum konání: 8. 6., 9. 6., 17. 6. a 18. 6. 2020 od 9.00 – 15.30 hod.
 
 
BLIŽŠÍ INFORMACE

Od 20. května opět pořádáme odborné semináře!

Vážení klienti,
 
dovolujeme si vám oznámit, že v souvislosti s rozvolňováním pravidel mimořádných opatření obnovujeme od 20. května 2020 pořádání odborných seminářů. Semináře se budou konat v podmínkách vyhovujících příslušným bezpečnostním a hygienickým požadavkům a z tohoto důvodu bude zároveň možná účast jen omezeného počtu zájemců.
 
Těšíme se na vás!
BLIŽŠÍ INFORMACE

Právě vyšlo: Správní řízení od A do Z

Jedná se o třetí vydání této publikace od JUDr. Evy Šromové, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka Správní řízení od A do Z je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení.
 
Cílem této publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Novinka: VIDEOSEMINÁŘE

Vážení zákazníci,
 
připravili jsme pro Vás videosemináře na aktuální témata, objednávat můžete na stránce VIDEOSEMINÁŘE >>
 
Pracovněprávní souvislosti nouzového stavu a těsně po něm
Home office • zavedení home office a pravidla pro jeho fungování
Změny v uplatňování DPH pro rok 2020
Koronavirus a daně
Zaměstnavatel v době koronaviru
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu
Dopady pandemie ve zdravotním pojištění a postupy zaměstnavatele
Dávky nemocenského pojištění z důvodu nařízené karantény
Personální a mzdová problematika v souvislosti s COVID-19
Důchodové pojištění a vedení ELDP
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v „době koronavirové“ zejména v souvislostech s onemocněním COVID - 19
Srážky ze mzdy a exekuce v praxi mzdové účetní
Evidence majetku v příkladech a ukázkách
Pracovnělékařské prohlídky • mimořádné opatření vlády
Průřez mzdovou problematikou v současné situaci
Zaměstnávání zahraničních pracovníků z pohledu pojistných a daňových předpisů v době COVID-19 pandemie a po ní
 
 
BLIŽŠÍ INFORMACE