Právě vyšlo v našem nakladatelství

Aktuality ANAG

Od 20. května opět pořádáme odborné semináře!

Vážení klienti,
 
dovolujeme si vám oznámit, že v souvislosti s rozvolňováním pravidel mimořádných opatření obnovujeme od 20. května 2020 pořádání odborných seminářů. Semináře se budou konat v podmínkách vyhovujících příslušným bezpečnostním a hygienickým požadavkům a z tohoto důvodu bude zároveň možná účast jen omezeného počtu zájemců.
 
Těšíme se na vás!
BLIŽŠÍ INFORMACE

Právě vyšlo: Správní řízení od A do Z

Jedná se o třetí vydání této publikace od JUDr. Evy Šromové, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka Správní řízení od A do Z je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení.
 
Cílem této publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE

Seznamte se s metodami, jak být v dnešním světě šťastný!

Hlavním tématem novinky „Indigová realita“, volného pokračování bestselleru „Indigový svět“, je spirituální a osobní rozvoj a cesta k němu. Tato publikace je doslova nabita relevantními informacemi, jež jsou převážné části populace neznámé, a technikami využívajícími silné kosmické energie, která mění realitu kvantovým skokem. Alternativně jsou v ní uvedeny i jiné metody osobního a duchovního pokroku a mnoho postupů, jak v dnešním světě šťastně žít. Mezi ně patří i očista těla a mysli od negativních energií a programů, řešení zdravotních problémů a dosažení finanční svobody.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE

Z naší nabídky seminářů

Novinka: VIDEOSEMINÁŘE

Vážení zákazníci,
 
připravili jsme pro Vás videosemináře na aktuální témata, objednávat můžete na stránce VIDEOSEMINÁŘE >>
 
Pracovněprávní souvislosti nouzového stavu a těsně po něm
Home office • zavedení home office a pravidla pro jeho fungování
Změny v uplatňování DPH pro rok 2020
Koronavirus a daně
Zaměstnavatel v době koronaviru
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu
Dopady pandemie ve zdravotním pojištění a postupy zaměstnavatele
Dávky nemocenského pojištění z důvodu nařízené karantény
Personální a mzdová problematika v souvislosti s COVID-19
Důchodové pojištění a vedení ELDP
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v „době koronavirové“ zejména v souvislostech s onemocněním COVID - 19
Srážky ze mzdy a exekuce v praxi mzdové účetní
Evidence majetku v příkladech a ukázkách
Pracovnělékařské prohlídky • mimořádné opatření vlády
 
 
BLIŽŠÍ INFORMACE