10 kroků k vyššímu výkonu pracovníků

Autor: Jan Urban

  • Kód produktu: 89062
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 128
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3955-7
  • Datum vydání: únor 2012
  • Vaše cena s DPH: 198 Kč
ks
    Na dotaz

Jak zlepšit výkonnost vašich pracovníků? Zkušený autor a poradce srozumitelně a na mnoha příkladech ukazuje hlavní příčiny výkonových nedostatků i to, jak deseti jednoduchými kroky výkon vašeho týmu, firmy či organizace zvýšit. Dozvíte se, jak stanovit úkoly, aby byly pracovníkům jasné, jak dosáhnout toho, aby je uměli samostatně řešit, chápali jejich smysl a priority, jak je správně motivovat, předávat jim zpětnou vazbu, jak odstraňovat překážky v práci i jak využívat sankcí nebo řešit osobní problémy a limity zaměstnanců. Kniha je určena všem manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům a personalistům.Obsah:O autorovi 9

Úvodem 11

1. Co je řízení výkonu 13

2. Příčiny výkonových problémů 17

Příčiny na straně zaměstnanců 18

Příčiny na straně vedoucích 19

Dobrá a špatná zpráva pro vedoucí 21

3. Řízení výkonu jako preventivní proces 23

4. Deset kroků k vyššímu výkonu 27

Deset kontrolních otázek 28

4.1 Jsou zaměstnancům jejich úkoly jasné? 30

Vymezení pracovního místa 31

Zadání konkrétních úkolů 34

Jak problémům předejít 37

4.2 Vědí, jak postupovat? 40

Příčiny problémů 40

Proč zaškolení nefungují 42

Proč a jak koučovat 43

Jak problémům předejít 44

4.3 Věří, že předepsané pracovní postupy jsou správné? 46

Zaměstnanci se domnívají, že postupy, které jejich vedoucí požaduje, nefungují 47

Jak problémům předejít 48

Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že jejich postupy jsou lepší 49

Jak problémům předejít 51

4.4 Chápou smysl svých úkolů? 53

Chybějící informace 53

Nevhodná vysvětlení 54

Jak problémům předejít 55

4.5 Rozumějí svým prioritám? 56

Symptomy a příčiny problémů 56

Časté změny priorit 58

Jak problémům předejít 58

4.6 Dostávají "zpětnou vazbu"? 60

Příčiny problému 60

Načasování zpětné vazby 62

Druhy zpětné vazby 63

Jak odmítání kritiky omezit 65

Společné hledání východisek 66

Jak problémům předejít 67

4.7 Jsou motivováni? 69

Co jsou odměny a sankce 69

Častá nedorozumění 70

Pět důvodů, proč motivace selhává 71

Zaměstnanci si neuvědomují důsledky, které jim (ne)vykonání úkolu přinese 72

Jak problémům předejít 73

Za správné plnění úkolů nedostávají zaměstnanci žádnou odměnu 74

Jak problémům předejít 77

Zaměstnanci jsou odměňováni za to, že své úkoly neplní 79

Jak problémům předejít 80

4.8 Využívá organizace správných sankcí? 82

Zaměstnanci jsou za (správnou) práci trestáni 82

Jak problémům předejít 84

Zaměstnanci se trestu obávají, i když k tomu nemají důvod 86

Jak problémům předejít 87

Za neplnění úkolů nejsou zaměstnanci nijak potrestáni 89

Jak problémům předejít 92

4.9 Nebrání zaměstnancům v práci překážky? 95

Nejčastější příčiny překážek 95

Jak problémům předejít 98

4.10 Řeší organizace správně osobní problémy a limity pracovníků? 100

Příčiny a důsledky osobních problémů 100

Řešení osobních problémů ze strany organizace 101

Nejčastější řídící chyby 101

Jak problémům předejít 103

Osobní limity zaměstnanců 105

Jak problémům předejít 107

5. Jak kroky k vyššímu výkonu využívat 109

Dva druhy kroků 110

Smysl a zaměření prevence 114

6. Shrnutí: nejčastější otázky a nejasnosti týkající se řízení výkonu 115

Summary 121

Literatura 122

Chcete se na něco zeptat?