100 Otázek a odpovědí - Benefity zaměstnanců, Obchodování

Autor:

 • Kód produktu: 44410
 • Nakladatelství: Poradce
 • Počet stran: 96
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7365-446-7
 • Datum vydání: červenec 2020
 • Běžná cena s DPH: 159 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -8 Kč
 • Vaše cena s DPH: 151 Kč
ks
  V prodeji

Poskytování zaměstnaneckých benefitů přispívá k motivaci zaměstnanců a k posílení vztahu zaměstnance k zaměstnavateli. Zaměstnavatel může poskytnout různé druhy benefitů a musí správně postupovat při jejich daňovém řešení. Při obchodování se často nakupuje majetek nebo služby v cizích měnách. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny a musí pak přepočítat cizí měnu na českou.

100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 6x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony.

 Zaměstnanecké benefity
- Homeoffice
- Stravování
- Firemní automobil a doprava zaměstnanců
- Vzdělávání zaměstnanců
- Zápůjčky a slevy
- Penzijní a životní pojištění a zdravotní péče
- Rekreace a volnočasové aktivity
- Odměny
- Firemní školka
 Obchodování a podnikání
- Cizí měny a kurzové rozdíly
- Podíl na obchodní společnosti nebo družstvu
- Funkce jednatele
- Zisk
- Ztráty

Zaměstnanecké benefity
Poskytování zaměstnaneckých benefitů, tedy různých peněžních nebo nepeněžních plnění zaměstnancům jejich zaměstnavatelem nad rámec sjednané mzdy, přispívá k motivaci zaměstnanců, k jejich spokojenosti s pracovními podmínkami u zaměstnavatele a k posílení pozitivního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli. Při posuzování daňového řešení poskytovaných zaměstnaneckých benefitů na straně zaměstnance je nutno vždy zkoumat, zda se jedná o příjem, který je u zaměstnance předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti, a pokud odpovíme na tuto otázku kladně, pak nutno zkoumat, zda se jedná o příjem podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti, anebo je od této daně osvobozen podle § 6 odst. 9 ZDP. V souvislosti s poskytováním benefitů je pro zaměstnavatele důležité ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.

Obchodování a podnikání
Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – jsou obchodní korporací obchodní společnosti a družstva. Při podnikání obchodní korporace často nakupují majetek nebo služby v cizích měnách. Účetní jednotky jsou však povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pokud jsou majetek nebo dluhy vyjádřeny v cizí měně je nutné příslušným kursem provést přepočet cizí měny na měnu českou. V souladu s § 35 zákona o České národní bance (č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vyhlašuje Česká národní banka (ČNB) kurs české měny k cizím měnám ve formě kursů devizového trhu a ve formě kursů ostatních měn. Tyto kursy slouží pro účely právních předpisů, které na ně odkazují (např. zákon o účetnictví, celní zákon…).

Chcete se na něco zeptat?