5 kroků k úspěšnému projektu

Autor: Jan Doležal, Jiří Krátký, Ondřej Cingl

 • Kód produktu: 89394
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-4631-9
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 289 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
  V prodeji

Publikace zkušených autorů přináší vše důležité, co potřebujete znát pro úspěšné řízení a dokončení projektu. Velmi cenné jsou v knize vzory dokumentů souvisejících s jednotlivými fázemi a nástroji projektového managementu. Na začátek se krátce seznámíte s problematikou projektového řízení a životním cyklem projektu a dozvíte se, které nástroje by během životního cyklu projektu měly být určitě použity a které jsou spíše volitelné. Hlavní část knihy pak tvoří 22 nástrojů, jejich popis, využití a vzory dokumentů pro každý nástroj projektového řízení. Jde o studii proveditelnosti, logický rámec, ILP, registr zainteresovaných stran, WBS, tabulku dimenzí, plán řízení projektu, harmonogram, rozpočet a finanční plán, matici zodpovědností, organizační strukturu, registr rizik, komunikační plán, zápis pro kick-off, týdenní report, registr problémů a registr poučení.Obsah knihy:


O autorech 7

Úvod 9

I. krok IDENTIFIKACE

1 Projektový záměr 19

2 Logický rámec 29

3 Identifikační listina projektu 39

II. krok ZADÁNÍ/DEFINICE

4 Registr zainteresovaných stran 47

5 Tabulka souvislostí 53

6 WBS 57

III. krok PLÁNOVÁNÍ

7 Plán řízení projektu 69

8 Matice odpovědnosti 79

9 Organizační struktura, role a odpovědnosti 85

10 Komunikační plán 91

11 Rozpočet a finanční plán 97

12 Registr rizik 105

13 Harmonogram 111

IV. krok REALIZACE

14 Zápis z porady 123

15 Report o stavu projektu 131

16 Seznam bodů k řešení 137

17 Změnový požadavek 143

18 Seznam poučení 149

V. krok UKONČENÍ

19 Předávací protokol 157

20 Akceptační protokol 163

21 Vyhodnocení projektu 169

22 Poučení z projektu 175

Závěr 181

Chcete se na něco zeptat?