Abeceda DPH 2019

Autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.

 • Kód produktu: 5751
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 408
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-214-4
 • Datum vydání: duben 2019
 • Vaše cena s DPH: 639 Kč
ks
  V prodeji

Publikaci Abeceda DPH 2019 lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.

Změny v zákonu o DPH pro rok 2019

Kniha je mj. aktualizována o poslední velkou novelu zákona o DPH č. 80/2019 Sb., účinnou ke dni 1. 4. 2019. Jedná se především o tuto problematiku:

 • úprava některých základních pojmů pro účely zákona o DPH (zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene nově jako nájem);
 • nová definice osoby povinné k dani a ekonomické činnosti;
 • změna při stanovení místa plnění při poskytnutí digitálních služeb osobě nepovinné k dani;
 • uplatňování DPH v případě poukazů;
 • upřesnění problematiky pořízení zboží z jiného členského státu;
 • úpravy u daňových dokladů;
 • změny u opravy základu daně, opravný daňový doklad;
 • nová základní ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky;
 • úpravy u vývozu zboží a služeb vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží;
 • úprava odpočtu daně – nová definice „významné opravy“;
 • změny v případě nároku na odpočet daně a při zrušení registrace (nově povinnost snížení nároku na odpočet daně u drobného majetku);
 • úpravy v oblasti režimu přenesení daňové povinnosti;
 • úpravy u správy daně – elektronická forma podání;
 • pokuty za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením.

Výklad důležitých změn v zákonu o DPH

Kniha rovněž reaguje na změny provedené novelami č. 283/2018 Sb. a č. 6/2019 Sb. Je také doplněna o informace GFŘ, kterými je upřesněn výklad důležitých změn provedených v zákonu o DPH. Rovněž je uveden postup při uplatňování DPH u společníků společnosti po 1. 1. 2019.

Blíže k obsahu publikace

Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí, je řešeno správné uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav staveb pro bydlení a nová výstavba. Dále je řešena problematika dodání nemovité věci, vymezení stavebního pozemku a je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou.

Problematika obchodování mezi členskými státy

Na příkladech je názorně vysvětlena problematika správného uplatnění daně u služeb vázaných na vývoz nebo dovoz zboží.

Přenesení daňové povinnosti

Rovněž jsou v knize vysvětleny všechny případy, při jejichž poskytnutí se použije režim přenesení daňové povinnosti. Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.

Podávání daňových přiznání

Specifické povinnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní. Dozvíte se o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH.

Problematika elektronického podání

V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týkají stále širšího okruhu podnikatelů. Rovněž problematice formátu, v jakém mají být formulářová tvrzení podávána správci daně, je věnována pozornost. Publikace provede podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale i v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie, případně s třetími zeměmi.

Výklad jednotlivých situací a praktické příklady

Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace

 • V prodeji
  • Katalogové číslo: 5754
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 669 Kč Objednat