Powered by Smartsupp

Abeceda DPH 2024

Autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.

 • Kód produktu: 2823
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 428
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-407-0
 • Vydání:10. aktualizované
 • Datum vydání: únor 2024
 • Běžná cena s DPH: 889 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 20%
 • Ušetříte: -178 Kč
 • Vaše cena s DPH: 711 Kč
ks
  Zboží v akci
  Právě vyšlo

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona o DPH pro povinnost registrovat se k dani.

Komplexní výklad k problematice DPH od A do Z

Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského zákoníku. U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.

Výklad vychází z legislativního stavu pro rok 2024

Kniha je aktualizována o všechny změny provedené v zákoně o DPH od počátku roku 2024 – provedené stavebním zákonem, zákonem o sociálních službách, energetickým zákonem, insolvenčním zákonem a konsolidačním balíčkem – a o změny provedené informacemi vydanými Generálním finančním ředitelstvím a Koordinačním výborem Komory daňových poradců v průběhu roku 2023 a na počátku roku 2024 – nájem hrobového místa, třídění odpadu pro EKO-KOM, poskytování ubytovací služby, přeprava osob.

Podrobný přehled změn daňových sazeb

V publikaci jsou vysvětleny všechny změny sazeb daně – zrušení druhé snížené sazby daně, snížení sazby daně z 15 % na 12 %, přesuny ze snížené sazby daně do základní sazby a opačně. Návazně na to je na příkladech uvedeno vyúčtování plnění, u kterých byly přijaty zálohy v roce 2023, např. dodání tepla, vody. Nově je osvobozeno od daně dodání knihy a souvisejících služeb (elektronické knihy). A dále omezen odpočet daně při nákupu a technickém zhodnocení vybraného osobního automobilu, případně je provedeno snížení odpočtu daně.

Dále k obsahu publikace

Specifické povinnosti podle daňového řádu jsou detailně rozvedeny specialistou na správu daní, kdy mj. upozorňuje na všechna úskalí při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně, v současné době již téměř výhradně elektronicky. Zvláštní kapitola se zaměřuje i na novou povinnost pro všechny fyzické osoby – podnikatele a na další subjekty, které mají od 1. 1. 2023 povinně zřízenu datovou schránku, musí tedy s úřady povinně komunikovat elektronicky.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?