Powered by Smartsupp

Abeceda mzdové účetní 2024

Autor: Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Ing. Michal Ztratil, Mgr. Lada Šupčíková, Jana Dorčáková, JUDr. Martin Mikyska

  • Kód produktu: 2974
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 720
  • Vazba: kroužková
  • Vydání:34. aktualizované
  • Datum vydání: vyjde v lednu 2024
  • Vaše cena s DPH: cca 860 Kč
ks
    Připravujeme

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.

Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví

Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem uznávaných autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, konkrétními vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení, které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.

Zcela nové zpracování velké části publikace

Oproti dřívějším vydáním Abecedy mzdové účetní byly kompletně přepracovány kapitoly 1, 2, 3, 4 a 11 tak, aby lépe sledovaly systematiku současného zákoníku práce a aby byl dán větší prostor i problematice dosud v publikaci rozebírané jen okrajově (např. skončení pracovního poměru či dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr). Autorem výše zmíněných kapitol je v tomto vydání nově Mgr. Michal Vrajík, jenž se ujal nelehkého úkolu nahradit zesnulého JUDr. Bořivoje Šubrta.

Transpoziční novela a další legislativní změny jsou již zahrnuty ve výkladu

Ve vydání pro rok 2024 je zohledněna především naprosto zásadní transpoziční novela zákoníku práce účinná z velké části od 1. 10. 2023 (další změny nabývají účinnosti 1. 1. 2024). Tato novela změnila mj. podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozšířila podstatným způsobem informační povinnosti zaměstnavatele a práva tzv. pečujících osob, umožnila ve větším rozsahu digitalizaci pracovněprávní agendy a uchopila nově problematiku práce na dálku včetně hrazení jejích nákladů.
Další podstatné změny přinese tzv. konsolidační balíček, jenž ve větší míře zasáhne do problematiky daně z příjmů či sociálního pojištění.
Dále se s účinností již od 1. 10. 2023 zpřísnila možnost odchodu do předčasného starobního důchodu a mění se podmínky krácení těchto důchodů.
Publikace tak podává ucelený aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2024.

Chcete se na něco zeptat?