Powered by Smartsupp

Abeceda personalisty 2024

Autor: Ing. Jana Bršťáková, JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, LL.M., Mgr. Aleš Kalvoda, Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, Bc. Zdeněk Šenk, JUDr. PhDr. Jiří Valenta

 • Kód produktu: 2976
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 600
 • Vazba: kroužková
 • ISBN: 978-80-7554-408-7
 • Vydání:14. aktualizované
 • Datum vydání: březen 2024
 • Běžná cena s DPH: 769 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 20%
 • Ušetříte: -154 Kč
 • Vaše cena s DPH: 615 Kč
ks
  Zboží v akci
  Právě vyšlo

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům firem.

Čtenář získá prakticky a přehledně vysvětlené informace z oblasti ochrany osobních údajů, zejména prostřednictvím praktického a konkrétního návodu, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání i zaměstnanců.

Personalistika od A do Z, ale hlavně pro každodenní praxi

Novinkou v tomto vydání je samostatná kapitola věnovaná problematice ochrany oznamovatelů (whistleblowing), když nová právní úprava stanoví zaměstnavatelům povinnosti přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců a dalších osob oznamujících možné protiprávní jednání u zaměstnavatele. Zaměstnavatelé jsou nově povinni zajistit, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla předepsanými postupy řádně přijata, posouzena a jsou-li důvodná, byla přijata opatření za účelem prevence nebo napravení protiprávního stavu, a to při zachování důvěrnosti poskytnutých informací, dokladů a totožnosti oznamovatelů a dalších chráněných osob. Čtenářům se dostává rovněž výklad o související ochraně oznamovatelů před odvetnými opatřeními, což na jedné straně může přispět k eliminaci vybrané protiprávní činnosti, na druhé straně to pro zaměstnavatele může znamenat komplikaci při změnách pracovních podmínek, odměňování anebo propouštění zaměstnanců.

Mějte přehled o všem, co s prací personalisty rovněž souvisí

Samozřejmostí je nezbytný přesah do bezprostředně souvisejících právních oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců a pracovnělékařské prohlídky).

Publikace se zabývá rovněž vztahy zaměstnavatelů k Úřadu práce, orgánům inspekce práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborovým organizacím. Spolehnout se na ni mohou personalisté i v oblasti zaměstnaneckých benefitů – ty jsou rozebrány velice podrobně včetně aktuálních trendů a možnosti daňových odpočtů a slev uplatnitelných měsíčně.

Rozsáhlá kapitola řeší problematiku zaměstnávání úředníků ve veřejné správě, specifika státní služby, zahraniční služby, zaměstnanců příspěvkových organizací i početné skupiny zaměstnanců ve školství.

Samozřejmostí je zahrnutí legislativních novinek pro rok 2024

Výklad v publikaci vychází z právního stavu platného k 1. 1. 2024 a zohledňuje tedy veškeré legislativní novinky uplynulého období, zejména tzv. transpoziční novelu zákoníku práce, která přinesla změny v celé řadě oblastí, zejména v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, práce na dálku a slaďování soukromého a pracovního života.

Nevíte, jak sepsat některé dokumenty? Máme pro vás podrobné vzory!

Personalisté jistě ocení 36 podrobně zpracovaných vzorů nejčastěji používaných pracovněprávních písemností.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?