Akciová společnost - Vědecká monografie

Autor: Tomáš Dvořák

 • Kód produktu: 65681
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 984
 • Vazba: váz., 16x24 cm
 • ISBN: 978-80-7478-961-8
 • Datum vydání: červen 2016
 • Běžná cena s DPH: 1 785 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -179 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 607 Kč
ks
  V prodeji

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.
Těžiště práce je obsaženo v rozboru platné právní úpravy. Práce pojednává o všech podstatných otázkách právní úpravy akciové společnosti (zejména historie právní úpravy, obecné otázky, založení a vznik společnosti, právní postavení akcionářů a jejich ochrana, účastnické cenné papíry, vnitřní poměry a organizační struktura společnosti, orgány společnosti, jednání za společnost, finanční asistence, zrušení a zánik společnosti), tak i o některých bezprostředně souvisejících otázkách (zejména obchodní rejstřík a podnikatelská seskupení). Publikace se zabývá pouze obecným akciovým právem; ke zvláštním právním úpravám akciové společnosti a k evropské společnosti se zde nepřihlíží.
Práce formuluje prvé odpovědi na alespoň některé sporné otázky, které nová právní úprava přináší, a to se zřetelem k jejich praktické využitelnosti. V práci jsou zohledněny dostupné vědecké i judikatorní závěry a výstupy na téma právní úpravy akciové společnosti, pokud jsou použitelné i za nové právní úpravy, jež přinesla značné množství někdy i dosti zásadních změn.

Chcete se na něco zeptat?