Akciové společnosti (EPI142)

Autor: Doc. JUDr. I. Štenglová, Prof. JUDr. J. Dědič, V.l Pihera, L. Josková, D. Lála, J. Lasák

  • Kód produktu: 11483
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 808
  • Vazba: váz,. 15,2 x 23,2 cm
  • ISBN: 978-80-7400-914-3
  • Datum vydání: duben 2023
  • Vaše cena s DPH: 1 490 Kč
ks
    V prodeji

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a je založen na zcela jiných právních předpisech než publikace předchozí. Způsob zpracování ale zůstává obdobný – rozbor příslušných ustanovení právních předpisů je doplněn odkazy na relevantní judikaturu a rovněž odkazy na řešení rozebíraných problémů v jiných právních textech.

Publikace je určena široké právnické veřejnosti i managementu a členům orgánů akciových společností a využít ji mohou i studenti právnických a ekonomických vysokých škol.

Chcete se na něco zeptat?