Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti • příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022

Určeno pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti ve zdaňovacím období 2022 a 2023, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2022 a pro rok 2023. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani a předat informace k tiskopisům – zejména upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022. Program semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy k datu konání.

Program semináře:

aktuality a tiskopisy

  • minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2022
  • novely zákona o daních z příjmů s dopadem do zdanění mezd (např. nová roční sleva na dani – za zastavenou exekuci, promítnutí do tiskopisu „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“ – nový vzor tiskopisu a následně do výpočtu daně za rok 2022 • informace v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině – poskytnutí daru fyzickou osobou a jeho prokazování, ubytování ukrajinských zaměstnanců a jejich rodin – daňové dopady, jak postupovat při zdanění příjmů občanů Ukrajiny a vypořádání daňové povinnosti u příjmů ze závislé činnosti po konci roku 2022 • dále pak výklad § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance – úprava ve vztahu ke snížení vstupní ceny u nízkoemisního motorového vozidla – jak postupovat po konci roku 2022 a další)
  • zdaňování a členění příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a2023 a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2022
  • upozornění na změny v ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 – výklad nového vzoru tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • upozornění na některé nové příjmy z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku) – celkové opakování
  • tiskopisy (včetně lhůt) pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít
  • jak správně aplikovat § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů – příjmy zúčtované do konce roku 2020 a vyplacené až po 31.lednu 2021 v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy
  • aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů
  • upozornění na novely zákona o daních z příjmů, které jsou v legislativním procesu a mají dopad do zdanění mezd

příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022

 • opakování základních principů pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, včetně povinností plátců daně s tím spojených a zákonné lhůty jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka
 • jak postupovat při dodatečném podpisu prohlášení k dani
 • kdy musí zaměstnanec vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání
 • předepsané doklady v § 38l zákona o daních z příjmů pro jednotlivé odčitatelné položky a daňové zvýhodnění

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. prosince 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19657
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat