Powered by Smartsupp

Aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti s ohledem na konsolidační balíček • příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

Určeno pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 a pro rok 2024, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2023 a pro rok 2024. Dalším a hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, a to zejména se schválenou rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku a předat informace k tiskopisům – upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.

Program semináře:

aktuality

 • minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023
 • novela zákoníku práce – výkon práce na dálku (home office) a náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)
 • novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2024 s dopadem do zdanění mezd
 • snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění včetně úprav příspěvku na stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně, slevy na manžela, dále zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta, členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob)
 • upozornění na další novely zákona o daních z příjmů, které mají dopad do zdanění mezd v roce 2024 (např. úprava produktů spoření na stáří)
 • tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít
 • aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů

příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023

 • zákonné lhůty související s vypořádání daňové povinnosti poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023 a pro rok 2024, kdy je nutné podat DAP, které příjmy patří do ročního zúčtování záloh
 • celkový přehled slev na dani, nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
 • daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023 (zejména bezúplatná plnění)
 • jak vypořádat daňovou povinnost u ukrajinských zaměstnanců
 • vzorový příklad na opravy na dani podle § 38i ZDP, jak správně opravit, kdy plnit oznamovací povinnost, jak správně vyplnit vyúčtování

obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. prosince 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19887
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat