Aktuality ve mzdové a personální agendě • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

očekávané změny v zákoníku práce

 • transpozice směrnic EU do vnitrostátní právní úpravy
 • Směrnice EU č. 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU • podle směrnice EU by se mělo zabránit obcházení práce na běžnou smlouvu a znevýhodnění pracovníků na zavolanou či na dohodu • pokud není rozvrh hodin pevně stanoven, měli by zaměstnavatelé pracovníky o pracovní době informovat • lidé by také měli v určitém předstihu vědět, kdy je firma do práce povolá
 • Směrnice EU č. 2019/1958 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob • zčásti povinnosti splněny již k 1.1.2022 – změny v ošetřovném a dlouhodobém ošetřovném

problémy spojené s novou povinností zaměstnavatelů od 1.4.2022 • vyplňování části „9“ e-formuláře „Přihláška, odhláška, změna – k NP“

srážky ze mzdy z pohledu nezabavitelné částky v roce 2022 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8.června 2022 (spisová značka CPJN 202/2022)

 • Nařízení vlády č. 204/2022 Sb. – zvýšení životního minima od 1.7.2022 na 4620 Kč.
 • Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce

pracovnělékařské prohlídky

 • pracovní poměr
 • DPP a DPČ
 • záměr MZ týkající se vstupní lékařské prohlídky

Milostivé léto od 1.9.2022 a exekuční srážky z pohledu zaměstnavatele

zaměstnávání Ukrajinců s dočasnou ochranou a změny v zákonech - LEX Ukrajina

změny v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

 • další osvobození bezúplatných plnění

připravovaná změna v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

 • snížení sazby pojistného za zaměstnavatele o 5 procentních bodů při zaměstnávání určitých skupin zaměstnanců • sleva se bude vztahovat podle novely na úvazky osm až 30 hodin týdně u vymezených skupin zaměstnanců • patří k nim lidé starší 55 let, rodiče či pěstouni dětí do deseti let, středoškolští a vysokoškolští studenti, nezaměstnaní na rekvalifikaci a lidé se zdravotním postižením mimo chráněný trh práce • úleva se bude vztahovat i na zaměstnávání lidí mladších 21 let, u nichž nebude podmínkou zkrácený úvazek

další změny k datu konání semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. září 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19559
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat