Aktualizace publikací

Každá z odborných publikací nakladatelství ANAG je po legislativní stránce aktuální k datu vydání, není-li přímo u knihy uvedeno jinak. Případné zásadní legislativní změny, k nimž dojde v období mezi jednotlivými vydáními dané publikace, bývají řešeny formou tzv. vkládané aktualizace – samostatně zveřejněného dokumentu v rozsahu odpovídajícím příslušným legislativním změnám, k nimž od data vydání knihy došlo. Vkládaná aktualizace je po celou dobu prodejnosti publikace volně ke stažení na www.anag.cz přímo u dané knihy. Není-li u té které publikace uvedena žádná aktualizace ke stažení, pak nebyla dosud žádná vydána. Nutnost zpracování aktualizace posuzuje na základě legislativních změn výhradně autor ve spolupráci s nakladatelstvím. Aktualizace však v žádném případě nemohou nahradit nová vydání knihy.

V níže uvedeném přehledu naleznete publikace, ke kterým jsou aktualizace v tuto chvíli k dispozici. Každá aktualizace je zpracována ve formátu PDF a zobrazit ji lze na stránce konkrétní knihy kliknutím na příslušnou záložku pod obrázkem obálky, odkud je možné ji také stáhnout do počítače kliknutím na volbu „Stáhne dokument“ v pravém horním rohu prohlížecího okna vedle ikony pro tisk.

Pro přímé stažení aktualizace přímo z přehledu knih v této sekci klikněte na pole „Stáhnout PDF“ u dané publikace a zvolte možnost „Uložit soubor“.

Aktualizaci vám rovněž můžeme na vyžádání zaslat zdarma poštou – v případě zájmu nás kontaktujte na adrese anag@anag.cz nebo na telefonním čísle 585 757 411. Žádat o zaslání aktualizace lze až po jejím zveřejnění na webu.

  • 2. aktualizace k 01.12.2020
    V prodeji Aktualizováno Stáhnout PDF
    • Katalogové číslo: 5698
    • Nakladatelství: ANAG
    Cena: 339 Kč Objednat