Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2019 a 2020

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní a pracovníky PaM

Cíl: poskytnout informace o novinkách ve zdaňování mezd v roce 2019 a připravovaných změnách pro rok 2020. Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy k datu konání semináře.

Program semináře:

aktuální legislativa a očekávané změny ve zdaňování mezd v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon“)

rekapitulace změn přijatých v roce 2019

 • stanovení základu daně u zaměstnanců je-li prokázáno (i zpětně), že spadají do zahraničního pojistného systému v EU/EHP nebo ve Švýcarsku a jak opravit případné nesprávnosti
 • změna limitu u zaměstnanců bez prohlášení k dani pro srážku daně zvláštní sazbou podle § 6 odst. 4 zákona
 • nová oznamovací povinnost plátce daně podle § 38da zákona o příjmech daňových nerezidentů zdaněných srážkovou daní a příjmů osvobozených z pohledu závislé činnosti a promítnutí těchto příjmů do Přílohy č. 2 Vyúčtování,
 • snížení tzv. superhrubé mzdy od července 2019

další aktuality

 • mzdový list a příjmy od daně osvobozené
 • elektronické průkazy ve mzdové účtárně a způsob archivace, průkazy předkládané pro daňové účely a GDPR, atd.

co nového u daňového zvýhodnění na vyživované děti

soustavná příprava na budoucí povolání (aktuality)

stručně k problematice vybírání záloh z příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů v ČR a za práci v zahraničí

aktuality k problematice úroků z úvěrů na financování bytových potřeb

opravy nesprávností v souvislosti se zpětným přiznáním ID 3.stupně u zletilého dítěte, na něž poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění

zaměstnanecké benefity

 • rekreace, masáže a další volnočasové aktivity, dary, stravování, práce z domova, mobily, příspěvek zaměstnavatele na penzijní a soukromé životní pojištění, na pojištění odpovědnosti pro případ škody a jiná riziková pojištění, doprava do zaměstnání atd.

informace k daňovým tiskopisům

 • nový tiskopis Oznámení o příjmech plynoucích do zahraniční podle § 38d zákona a další úpravy v tiskopisech

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15730
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč