Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Autor: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Ondřej Novák

 • Kód produktu: 2794
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 248
 • Vazba: vázaná se stužkou
 • ISBN: 978-80-7263-785-0
 • Datum vydání: prosinec 2012
 • Vaše cena s DPH: 469 Kč
ks
  V prodeji

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012 a představují tak stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich postoje k pracovněprávním sporům.

Klíčové body při řešení pracovněprávních sporů

Význam této publikace spočívá jednak v podrobném okomentování nejaktuálnějších pracovněprávních judikátů s využitím krátkých výtahů z odůvodnění jednotlivých rozsudků a jednak v názorné aplikaci judikatury do praxe. Vyzdviženy jsou konkrétní nosné důvody a klíčové závěry, které byly pro řešení daných pracovněprávních sporů stěžejní a jimž by proto při řešení případných pracovněprávních sporů měla být věnována zvýšená pozornost.

Tematické okruhy

Pracovněprávní spory podložené judikaturou, ale i výkladem příslušných ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů jsou v publikaci rozděleny podle jednotlivých tematických oblastí. Čtenář se tak snadno zorientuje díky přehledným oddílům:

 • způsob výkonu závislé práce,
 • Švarcsystém,
 • vznik a změna pracovního poměru,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování zaměstnanců,
 • náhrada škody,
 • konkurenční doložka,
 • judikatura Soudního dvora EU aj.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2018, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?