Aktuální pracovněprávní problematika • konzultační seminář

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva

Cíl: v jednotlivých částech výkladu bude důraz kladen na změny provedené poslední novelou zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s účinností k 30.7.2020 a 1.1.2021

Program semináře:

obecné principy pracovního práva

 • zákoník práce ("ZP") v systému právního řádu a vztah k jiným zákonům
 • základní zásady pracovního práva, působnost ZP, forma právních jednání

pracovní poměr

 • jednání před vznikem pracovního poměru (informace, vstupní lékařské prohlídky)
 • ochranná doba, odstupné, neplatné rozvázání pracovního poměru
 • jmenování a odvolání (vzdání se) vedoucího pracovního místa

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • dohoda o provedení práce
 • dohoda o pracovní činnosti
 • odchylky od pracovního poměru

pracovní doba a doba odpočinku

 • pracovní doba a její rozvrhování
 • doby odpočinku a přestávky v práci
 • pružné rozvržení pracovní doby

překážky v práci

 • překážky na straně zaměstnance
 • překážky na straně zaměstnavatele

dovolená

 • nová koncepce dovolené od 1.1.2021
 • podmínky nároku a stanovení délky dovolené
 • limitované a nelimitované náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za výkon práce a podmínky jejich započítávání
 • čerpání dovolené
 • náhrada mzdy za dovolenou
 • krácení dovolené (již jen v případě neomluvené absence)
 • specifika dodatkové dovolené
 • převedení nevyčerpané dovolené do konce roku 2020

společná ustanovení, zejména

 • potvrzení o zaměstnání
 • doručování písemností
 • ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnanců
 • sdílené pracovní místo
 • přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. září 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19310
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat