Aplikace novely DPH 2020 do praxe • aktuální problémy v DPH

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finančním účetním, poradcům, ekonomům atd.

Cíl: promítnutí novely ZDPH 2020 do praxe u plátců

Program semináře:

 • náběh druhé snížené sazby u vybraných plnění v návaznosti poslední vlnu EET dle zákona 256/2019 Sb. s účinností od 1.5.2020 s důrazem na problémové oblasti – stravování, kombinace stravování a ubytování, dodávky kohoutkové vody
 • první zkušenosti s uplatňováním transakcí call-off stock a jejich promítnutí do evidence plátců dle nových pravidel • doplněná struktura souhrnného hlášení
 • prokazování přepravy u intrakomunitárních dodávek dle nových, tj. zpřísněných podmínek • paleta přepravních podmínek u unijního obchodu a nejčastější chyby či nedostatky
 • pořízení zboží z jiného členského státu – precizace podmínek pro nárok na odpočet, časové souvislosti a paragraf 11, odst. 2 a 3
 • třístranné vs řetězové obchody
 • režim jednoho správního místa MOSS a jeho praktické ukázky
 • oprava nedobytných pohledávek s důrazem na obsah Metodického pokynu GFŘ
 • časové souvislosti u oprav základu daně dle paragrafů 42, 43 a 46 ZDPH
 • poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU, paragrafu 15 ZDPH a Metodiky GFŘ
 • pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu – rozšíření dle paragrafu 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí, 56a a změna od 1.1.2021
 • nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem – ztráta, zničení, změna účelu použití
 • plošný tuzemský reverse charge, změny v OSS u dodávek občanů od 1.1.2021
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. května 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15928
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat