Archivnictví a spisová služba • její vedení a správné nakládání s dokumenty včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR

Určeno pro: všechny skupiny původců, jak pro veřejnoprávní tak pro soukromoprávní, pracovníky podatelen, sekretářky, administrativní pracovníky, pro ty, kdo vedou spisovou službu v listinné podobě i v elektronickém systému spisové služby

Cíl: seznámení s konkrétními postupy v oblasti správy dokumentů, spisové služby a archivnictví, které umožní naplnění aktuální platné legislativy.

Obsahem semináře bude:

 • základní legislativa: zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění • prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění • národní standard pro elektronické systémy spisové služby po novele, v platném znění ze 4. 7. 2017 • další předpisy, které mají dopad na správu dokumentů a vedení spisové služby, včetně evropských nařízení eIDAS a GDPR
 • ochrana osobních údajů ve spisové službě
 • povinnosti různých typů původců
 • Spisová služba v listinné i elektronické podobě • operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním dokumentů • tvorba spisu a práce s ním • samostatné evidence dokumentů • elektronické systémy spisové služby a jejich implementace v organizaci
 • práce s digitálními dokumenty • konverze, převody • návaznost na informační systém datových schránek • elektronické faktury • uchovávání digitálních dokumentů
 • ukládání analogových dokumentů • podoba a vybavení spisoven
 • vyřazování dokumentů a výběr archiválií ve skartačním i mimo skartační řízení • Národní digitální archiv • národní archivní portál • postup elektronického skartačního řízení • výběr digitálních dokumentů mimo elektronické systémy spisové služby
 • Spisový řád a další normy pro správu dokumentů • povinné náležitosti • návod na sestavení • spisový a skartační plán • skartační znaky a lhůty
 • nejčastější chyby při správě dokumentů a ve spisové službě
 • kontroly a dohled ve spisové službě
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. října 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22841
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat