ASERTIVITA II • náročné situace • asertivní komunikace

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě

Prosaďte si vlastní požadavky, s lehkostí zvládněte náročné situace či komunikaci s agresivním člověkem. Jednoduše se staňte skutečným profesionálem na poli asertivní komunikace.

Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity

Specifika • Interaktivní program, jehož součástí je individuální a skupinová práce, praktické ukázky, simulace situací

 • hlavní zásady a pojetí asertivních postupů
 • přínosy asertivní komunikace pro osobní a pracovní rozvoj
 • překonávání náročných situací jako forma rozvoje sebevědomí
 • základní pravidla vyjednávání
 • nácvik asertivního prosazování požadavků
 • vliv manipulativního jednání na výsledek jednání
 • typy a projevy manipulace
 • asertivitou proti manipulaci aneb postupy jak se účinně bránit
 • projevy slovní agrese
 • techniky jak reagovat na ironii • útočnou kritiku • neoprávněnou kritiku apod.
 • strategie komunikace s agresivním člověkem • ukázka a nácvik
 • asertivní práva
 • asertivní techniky • technika otevřených dveří, negativní otázky, negativní aserce
 • umět přijímat a vyslovovat kritiku
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. září 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22345
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat