ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat

Cíl: seminář bude zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací.

 • získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací
 • umět prosadit svůj oprávněný požadavek
 • umět říkat "NE"
 • umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti
 • umět odmítnou druhého bez pocitu provinění
 • umět se prosadit, obhájit svá práva
 • naučit se zvládat konfliktní a problémové situace
 • posílit sebejistotu a sebedůvěru
 • naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží studijní materiál vypracovaný lektorem a CERTIFIKÁT o absolvování kurzu.
 • !!! Pozor • seminář je pro omezený počet účastníků - max. 15 osob !!!

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. června 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22287
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat