Powered by Smartsupp

ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva • oblíbené setkání s Mgr. Coufalovou

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat

Cíl: seminář bude zaměřen na získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací.

 • získání dovedností asertivní komunikace a nácvik konkrétních situací
 • umět prosadit svůj oprávněný požadavek
 • umět říkat "NE"
 • umět požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti
 • umět odmítnou druhého bez pocitu provinění
 • umět se prosadit, obhájit svá práva
 • naučit se zvládat konfliktní a problémové situace
 • posílit sebejistotu a sebedůvěru
 • naučit se zvládat agresivní a manipulativní jedince
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Účastníci semináře obdrží studijní materiál vypracovaný lektorem a CERTIFIKÁT o absolvování kurzu.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. června 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26229
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat