Powered by Smartsupp

Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti

Autor: Jan Pichrt, Jakub Morávek

 • Kód produktu: 65593
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7478-975-5
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 425 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -51 Kč
 • Vaše cena s DPH: 374 Kč
ks
  V prodeji
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na téma „Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti?“. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

S přihlédnutím k šíři tématu, které je aktuální jak pro akademickou sféru, tak
pro aplikační praxi, je dán prostor jak příspěvkům povahy primárně
vědecké, tak příspěvkům zaměřeným spíše na poznatky z aplikační praxe, v nichž
je poukazováno na nedostatky faktické a praktické tak, jak je zástupce příslušného
segmentu vnímá.
Z povahy věci, jelikož je v oblasti atypických forem zaměstnávání řada otázek
diskusních, se názory autorů v mnohém různí. Některé přístupy mohou být hraniční
až provokující, ve své podstatě však vždy poukazují na konkrétní problém, či moment,
jež je vnímán autorem, a zpravidla i prostředím, v němž autor působí, jako
problematický; každý čtenář sám jistě posoudí, které z argumentů, které při konferenci
(prodchnuté duchem svobodné diskuze typické pro akademickou půdu) zazněly,
právě jeho svým významem oslovují.
Věříme, že předkládaný sborník splní svůj účel, jímž je vyvolání intenzivnějšího
diskurzu nad problematikou atypických forem zaměstnání a nad jejím dalším směřováním.

Chcete se na něco zeptat?