Audit podniku a jeho operací

Autor: Jiří Dvořáček

  • Kód produktu: 10400
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 165
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 80-7179-809-6
  • Datum vydání: říjen 2005
  • Vaše cena s DPH: 440 Kč
ks
    V prodeji
Jedná se o první publikaci na našem knižním trhu, která se systematicky zabývá auditem podniku a jeho operací. Prostřednictvím auditu operací lze uskutečnit celkovou, hloubkovou studii daného podniku, zaměřenou buď na určitou činnost, oddělení či funkci, nebo na podnikové metody, systémy a používání materiálních a lidských zdrojů. Závěrečná auditorská zpráva obsahuje nejen identifikaci nedostatků a problémů v dané oblasti, ale i doporučení vhodných opatření k jejich nápravě. Je tak významným nástrojem managementu k dosažení účinnějšího způsobu řízení. Audit podniku je zaměřen na hodnocení současné pozice podniku a jeho očekávaný vývoj. Provádí se i v případě zájmu o jeho koupi, neboť kupce zajímá nejen současná finanční situace, ale i možnost rozvoje podniku. Kniha navazuje na autorovu publikaci Interní audit a kontrola, která byla vydána Nakladatelstvím C.H. Beck v Praze v letech 2000 a 2003.

Chcete se na něco zeptat?