Automobil ve firmě • pohled z hlediska účetnictví, daně z příjmů a DPH • silniční daň

Určeno pro: majitele, podnikatele, podnikatele v autodopravě, dopravní dispečery, účetní

Program semináře:

 • rozlišení vozidel podle druhů a kategorií
 • silniční daň • povinnost k silniční dani • výše daně • zálohy • vyplnění přiznání k silniční dani
 • pořízení vozidla
 • vstupní cena vozidla a odpisování
 • opravy a technické zhodnocení
 • prodej vozidla
 • pronájem vozidla
 • vozidlo vložené a nevložené do obchodního majetku
 • používání služebního vozidla pro soukromé účely • podklady pro prokázání • daňové důsledky
 • paušální výdaje na PHM
 • kniha jízd
 • diskuze • odpovědi na otázky

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE PROSÍM AŽ PO 1.1.2020 !!!

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. ledna 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15777
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat