Bail-in a ochrana vlastnického práva ( EPI 130 )

Autor: Radek Vojtek

  • Kód produktu: 11401
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., 14 x 22 cm
  • ISBN: 978-80-7400-813-9
  • Datum vydání: březen 2021
  • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
    V prodeji

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání - (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření.
Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak teoretickými aspekty - počínaje finančněprávní a konče ústavněprávní rovinou - nového způsobu řešení (hrozících) úpadků bank formou rekapitalizace z vnitřních zdrojů prostřednictvím konverze pohledávek za korporací na vlastnický podíl na této korporaci (debt-for-equity-swap), tj. vynucenou restrukturalizací pasiv korporace, takříkajíc fait accompli, v zásadě nikoli na základě smluvního konsensu, tedy bez zapojení valné hromady (akcionářů), vlastníků dluhopisů, věřitelů či jiných zainteresovaných osob (stakeholderů), ale na základě rozhodnutí správního orgánu a mimo úpadkové soudní řízení (bail-in). Tento nový způsob řešení (hrozících) úpadků (typicky) bank (bail-in) je poměřován se stávajícím způsobem jejich řešení poskytnutím veřejné podpory coby rekapitalizací z veřejných zdrojů (bail-out).
Publikace může být užitečnou pomůckou nejen pro advokáty, insolvenční správce či soudce, ale i pro samotné věřitele (vkladatele), majitele akcií či dluhopisů (hrozícím) úpadkem dotčených finančních institucí (především bank) či jiné zainteresované osoby (stakeholdery).

Chcete se na něco zeptat?