Balíček změn a aktualit v roce 2022 pro mzdové účetní a personalisty • zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech • praktické poznatky

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a všechny, kteří chtějí získat přehled o aktuálních změnách v dotčené oblasti

 • Nové ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 v oblasti nemocenského pojištění
 • - Obsah nového elektronického formuláře • Část 9 – vyplňování a problémy s tím spojené • Průměrný výdělek pro účely úřadu práce • Zápočtový list a jeho náležitosti • Příloha zápočtového listu a její obsah
 • Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2022 podle zákona č. 371/2021 Sb.
 • - Ohlašovací povinnosti dle §10 zákona č. 48/1997 Sb. a sankce za neplnění těchto povinností • Nové sankce při neplnění nových ohlašovacích povinností všech pojištěnců českého zdravotního pojištění • Nový výpočet penále a limit pro odstranění tvrdosti zákona - zvýšení na 30 000 Kč • Změny v zákoně 592/1992 Sb. • Zvýšení limitu pro vratku přeplatku pojistného a výběr dlužného pojistného (týká se i penále) - částka 50 Kč se zvýšila na 200 Kč
 • Pojistné na sociální zabezpečení • Výpočet penále nově od 1. 1. 2022 • Vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci • Překážky na straně zaměstnavatele • Překážky na straně zaměstnance • Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát
 • DPP a DPČ – náležitosti a nové skutečnosti
 • - Náhrada odměny v rámci DPP a DPČ - judikát • Mimořádná odměna i v rámci dohod o pracích mimo pracovní poměr, a to bez nutnosti ujednání v samotné dohodě - judikát
 • Povinnosti při vzniku pracovního úrazu
 • - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu trvání DPN a po ukončení DPN • Valorizace průměrného výdělku - NV č. 507/2021 Sb. od 1. 1. 2022 (o 1,3% + 300 Kč)
 • Změna zimního času na letní čas
 • - Noční směna je o 1hodinu kratší – vliv na nárok na dovolenou - 51,99 týdnů - vhodné odklonit se ve prospěch zaměstnance
 • Parametrické údaje pro srážky ze mzdy dle zákona č. 17/2022 Sb.
 • - Vývoj situace, konečné řešení a problémy s tím spojené • Paušální náhrada nákladů při exekuci • Výše a výpočet paušální náhrady • Kdo nemá nárok na paušální náhradu • Přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.
 • Dovolená v hodinách • Upozornění na některé případy
 • – Sjednaná týdenní pracovní doba a práce nad úvazek do stanovené týdenní pracovní doby • Zůstatek dovolené a její převod do dalšího roku • Dovolená nad 4 týdny a žádost zaměstnance o převod dovolené na 4 týdny - § 218 odst. 2 ZP • Přečerpaná dovolená a řešení přeplatku • Dovolená po mateřské dovolené a následné čerpání RD • Návrat z RD a další MD nebo návrat z RD a výkon práce • Náhradní volno za práci přesčas - den náhradního volna se posuzuje jako doba odpracovaná pro účely nároku na dovolenou • Náhradní volno za výkon práce ve svátek - přísluší náhrada mzdy (plat se nekrátí), a proto jde o den započitatelný do nároku na dovolenou
 • Návrh změn pojistného na sociální zabezpečení při zaměstnávání pracovně ohrožené skupiny osob
 • Traspozice směrnic EU č. 2019/1152 a č. 2019/1158 do vnitrostátní právní úpravy
 • Zaměstnávání Ukrajinců ve všech souvislostech
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. září 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24708
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat