Bezdomovectví - V kontextu ambulantních sociálních služeb

Autor: Jakub Marek, Aleš Strnad, Lucie Hotovcová

 • Kód produktu: 17665
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-262-0090-1
 • Datum vydání: srpen 2012
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  V prodeji

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu rodiny apod., a dává ho do psychologických souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý stres v různých vývojových etapách života. Nechybí kapitoly o práci s bezdomovci v terénním programu i v nízkoprahových centrech a kazuistiky dokumentující rozmanitost práce s těmito jedinci. Kniha je určena pro sociální a terénní pracovníky i pro širší veřejnost. Autoři dlouhodobě pracují v neziskové organizaci Naděje, o. s., která se v Praze zabývá prací s bezdomovci.

Mgr. Jakub Marek vystudoval učitelství a sociální pedagogiku na HTF UK. Je doktorandem pedagogické psychologie na JU a patří k výzkumnému týmu Psychiatrického centra Praha.

Aleš Strnad, Dis., se zabývá bezdomovci přes deset let, je vedoucím terénního programu a studentem ETF UK.

Lucie Hotovcová, Dis., působí jako sociální pracovnice v nízkoprahovém centru pro bezdomovce.

Chcete se na něco zeptat?