Powered by Smartsupp

Bezpečnost práce a ochrana zdraví z pohledu legislativy • prezenčně i on-line

Určeno pro: osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisty, vedoucí pracovníky, jednatele a majitele firem, fyzické osoby, osoby odpovědné za plnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy, manažery a všechny osoby přicházející do styku s evidencí pracovních úrazů

Co změnila novela Zákoníku práce

 • povinný rozvrh pracovní doby předem (DPP či DPČ)
 • nová informační povinnost firem a právo dohodářů požádat o pracovní poměr
 • nárok na dovolenou při práci na dohodu
 • příplatky za víkendy pro pracovníky na DPP či DPČ
 • podmínky pro práci z domova

Ochrana zdraví zaměstnanců

 • kategorizace prací
 • novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – zpřesnění bezpečnostních přestávek • pravidel pro zvedání břemen • implementace práva EU

Pracovnělékařské služby

 • základní požadavky
 • zkušenosti z praxe
 • Práce s diisokyanáty (nově od 24. 8. 2023)

  • škodlivé účinky
  • opatření u zaměstnavatele
  • odborná příprava (školení) o bezpečném používání diisokyanátů

  Provoz vyhrazených technických zařízení Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

  • prováděcí předpisy k jednotlivým druhům VTZ
  • nová legislativa z pohledu provozovatele
  • kontroly a revize

  Požární ochrana v kostce

  • požadavky platné právní úpravy
  • aktuální změny • kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
  • nejčastější nedostatky při kontrolách • důsledky porušování zákona o PO
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. září 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26255
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat