Bezpečnost práce a požární ochrana v kostce • aktuálně pro rok 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisty, vedoucí pracovníky, jednatele a majitele firem, fyzické osoby, osoby odpovědné za plnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy, manažery a všechny osoby přicházející do styku s evidencí pracovních úrazů

Cíl: objasnění veškerých nařízených povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti práce • ucelený přehled

 • Pracovnělékařské služby aktuálně
 • základní požadavky
 • novela vyhlášky o PLS s účinností od 1. ledna 2023
 • příklady z praxe

Odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech

 • postupy dle platné právní úpravy
 • zkušenosti z praxe

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 • nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,
 • navazující legislativa

Provoz vyhrazených technických zařízení

 • požadavky dle stávající legislativy
 • Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, účinnost od 1. 7. 2022
 • navazující prováděcí předpisy

Požární ochrana v kostce

 • požadavky platné právní úpravy
 • kontroly PBZ
 • nejčastější nedostatky při kontrolách a jejich řešení
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. března 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24888
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat