Bibliographia Iuris Romani Criminalis - Bibliography of Roman Criminal Law (+ CD)

Autor: Michal Skřejpek

 • Kód produktu: 10926
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 912
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7400-396-7
 • Datum vydání: říjen 2011
 • Běžná cena s DPH: 1 030 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 030 Kč
ks
  Na dotaz

Bibliografie římského trestního práva představuje souhrn výsledků vědecké práce mnoha generací odborníků z celého světa, věnujících se otázkám spojeným s trestním právem ve starověkém Římě. Obsahuje více než 8 000 bibliografických položek zachycujících nejen knižní zpracování této problematiky, ale také články v odborných časopisech, konferenční sborníky, pocty věnované významným představitelům právní romanistiky, hesla ve slovnících a encyklopediích, ale rovněž disertační práce a recenze. Zahrnuty jsou do ní práce počínaje 18. stoletím a dovedena je až do současnosti. Tato bibliografie obsahuje práce věnované římskému trestnímu právu od královské doby, přes období republiky, až po vládu císaře Justiniána. Řazení údajů vychází z okruhů, které jsou v nich zpracovány, např. jednotlivých trestných činů, procesních institutů atp. Jedná se o první zpracování této záležitosti v celosvětovém kontextu a její autor, profesor římského práva na Karlově Univerzitě, tak vyplnil mezeru, která v současném shrnutí výsledků této problematiky dosud existovala.

Nedílnou součástí knihy je CD-ROM, který obsahuje všechny položky nacházející se v tištěné verzi v elektronické podobě, jež umožňuje pracovat s bibliografickými údaji pomocí prohledávacího softwaru. Vyhledávat je tak možné podle nejrůznějších kritérií: podle jmen autorů, typu práce, období nebo roku vydání či jazyka, v němž byla práce publikována, a to také v jejich vzájemné kombinaci.

Chcete se na něco zeptat?