Bilingvismus a interkulturní komunikace

Autor: Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll

  • Kód produktu: 52913
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 128
  • Vazba: brož., 15,5 x 23 cm
  • ISBN: 978-80-7357-678-3
  • Datum vydání: leden 2012
  • Vaše cena s DPH: 284 Kč
ks
    V prodeji

Publikace je určená především pro rodiče a učitele či vychovatele bilingvních dětí. Úvodem zmiňuje význam řeči obecně včetně charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě" a popisuje detailně řečový vývoj bilingvních dětí. Obsáhle pojednává o bilingvismu jako takovém, jeho různých modifikacích a zdůrazňuje jeho vztah ke kognitivním schopnostem dítěte.

Autoři se v publikaci snaží postihnout i širší témata týkající se bilingvního jedince a část textu pojednává o interkulturní komunikaci, komunikaci s cizincem, o neverbální komunikaci a schopnosti ji náležitě dekódovat. Součástí tohoto pojednání je interkulturní senzitivita obecně a výchova k ní. Publikace věnuje pozornost také formování sebepojetí a identifikaci obecně, zdůrazňuje však její formování především ve vztahu k bilingvní výchově. V této souvislosti je také zmíněna kulturní identita, hodnoty, normy a tradice, rodinné rituály a interkulturní partnerství. Je pojednáno o významu kulturního kontextu, ve kterém dítě žije a o emoční inteligenci.

Publikace představuje různé typy bilingvních rodin a jejich výchovné strategie a seznamuje čtenáře s výzkumem realizovaným s česko-německými bilingvními rodinami. V závěru knihy autoři předkládají několik doporučení pro úspěšnou bilingvní výchovu.Obsah knihy:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Bilingvismus_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?