Bolest v ambulantní praxi

Autor: Jaroslav Opavský

 • Kód produktu: 63103
 • Nakladatelství: MAXDORF
 • Počet stran: 400
 • Vazba: váz., 15,4x23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7345-247-6
 • Datum vydání: listopad 2011
 • Běžná cena s DPH: 695 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -70 Kč
 • Vaše cena s DPH: 626 Kč
ks
  V prodeji

Každý člověk se v životě setká s bolestmi. Někteří z nás měli štěstí, protože jak rychle bolest přišla, tak rychle odezněla a nepoznamenala ani na těle, ani na duši. Vedle toho však mezi námi žije mnoho těch, kteří bolestmi trpí po dlouhou dobu a jejich život je omezován a spojen s utrpením, které bolesti přinášejí. Tito nemocní, jakmile již nejsou schopni takové bolesti déle snášet, hledají pomoc, aby se jich zbavili, nebo aby je aspoň zmírnili. Vyhledávají proto nejen lékaře a další zdravotnické pracovníky, ale obracejí se i mimo oblast zdravotnictví, aby mohli své obtíže sdělit, vysvětlit, čím nejvíce trpí a o co je bolest v životě ochuzuje, a hlavně požádat o pomoc v očekávání, že druhá strana jejich obtíže úspěšně zmírní, nebo dokonce odstraní.
Kniha je psána tak, aby mohla být pomůckou v denní praxi všeobecných praktických lékařů a specialistů těch oborů, kteří se pravidelně setkávají s pacienty s bolestmi, při hledání cest, jak jim pomoci. Seznamuje čtenáře s úspěšnými nebo potenciálně úspěšnými léčebnými postupy z celého „publikujícího“ světa, obsahuje poznatky jak našich, tak i zahraničních autorů, až do jara roku 2010. Kniha je určena i studentům medicíny a také zdravotníkům a studentům nelékařských zdravotnických oborů, aby z ní mohli čerpat nejen informace, ale především inspirace k hledání cest, jak věčnou bolest co nejúčinněji potlačovat a zvládat. Publikace je určena všem, kteří mají chuť, vůli a snahu pomáhat nemocným s bolestmi.

 

OBSAH:

PŘEDMLUVA
1 ÚVOD
2 ALGEZIOLOGIE – OBECNÁ ČÁST
2.1 Definice bolesti
2.2 Klasifikace bolesti
2.3 Terminologie bolesti
2.4 Teorie bolesti
2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky o nocicepci a bolesti
2.5.1 Nociceptory
2.5.2 Ascendentní nervové dráhy vedoucí nocicepční vzruchy
2.5.2.1 Primární aferentní vlákna pro nocicepci
2.5.2.2 Sekundární aference (neurony) pro nocicepci
2.5.2.3 Terminální aferentní vlákna pro nocicepci
2.5.3 Descendentní inhibiční systémy
2.6 Charakteristika a patofyziologie hlavních typů bolesti
2.6.1 Nocicepční (nociceptivní, nociceptorová) bolest
2.6.1.1 Typy a kvalita nocicepčních bolestí
2.6.1.2 Příklady diagnóz spojených s nociceptorovými bolestmi
2.6.1.3 Charakteristika nociceptorových bolestí
2.6.2 Neuropatická (periferní neuropatická) bolest
2.6.2.1 Terminologie a klasifikace neuropatických bolestí
2.6.2.2 Základní patofyziologické mechanismy neuropatické bolesti
2.6.2.3 Cílená diagnostika neuropatií v klinické praxi
2.6.3 Centrální bolest (centrální neuropatická bolest)
2.6.3.1 Mechanismy vzniku centrálních bolestí
2.6.4 Psychogenní bolest
2.7 Psychologické aspekty bolesti
2.7.1 Psychologické rozdíly mezi akutní a chronickou bolestí
2.7.2 Syndrom vyhoření u bolesti
2.7.3 Psychologické zásady jednání s pacientem trpícím bolestmi
2.7.4 Komunikace mezi lékařem a nemocným u bolestivých stavů
2.8 Odběr anamnézy a hodnocení bolesti v běžné ambulantní praxi
2.8.1 Metody hodnocení bolesti
2.8.1.1 Neverbální metody hodnocení bolesti
2.8.1.2 Verbální metody hodnocení bolesti
2.9 Obecné základy farmakologie a farmakoterapie bolesti
2.9.1 Lékové skupiny ve farmakoterapii bolesti
2.9.2 Analgetika-antipyretika
2.9.3 Kombinovaná analgetika
2.9.4 Spasmoanalgetika
2.9.5 Nesteroidní antirevmatika
2.9.5.1 Neselektivní inhibitory cyklooxygenázy
2.9.5.2 Preferenční inhibitory cyklooxygenázy-2
2.9.5.3 Specifické (selektivní) inhibitory cyklooxygenázy-2 – coxiby
2.9.6 Opioidní analgetika
2.9.6.1 Slabá opioidní analgetika
2.9.6.2 Silná opioidní analgetika
2.9.7 Adjuvantní analgetika
2.9.7.1 Antidepresiva
2.9.7.2 Antikonvulziva (antiepileptika)
2.9.7.3 Anxiolytika
2.9.7.4 Antipsychotika (neuroleptika)
2.9.7.5 Lokální anestetika
2.9.7.6 Kortikosteroidy
2.10 Psychoterapie v léčbě chronické bolesti
3 SPECIÁLNÍ ČÁST – ČASTÉ BOLESTIVÉ STAVY V AMBULANTNÍ PRAXI
3.1 Bolesti hlavy
3.1.1 Primární bolesti hlavy – vybrané diagnózy a jejich stručné charakteristiky
3.1.1.1 Migréna
3.1.1.2 Tenzní typ bolestí hlavy
3.1.1.3 Cluster headache a další trigeminové bolesti hlavy
3.1.1.4 Další primární bolesti hlavy
3.1.2 Sekundární bolesti hlavy
3.1.2.1 Bolesti hlavy v souvislosti s úrazem hlavy a/nebo krku
3.1.2.2 Bolesti hlavy v souvislosti s cévním postižením (onemocněním) v kraniální nebo cervikální oblasti
3.1.2.3 Bolesti hlavy v souvislosti s nitrolebním postižením jiné než cévní etiologie
3.1.2.4 Bolesti hlavy vyvolané léky nebo jejich vysazením
3.1.2.5 Bolesti hlavy v souvislosti s poruchami homeostatických mechanismů
3.1.2.6 Bolesti hlavy v souvislosti s neúrazovým postižením krku
3.1.2.7 Bolesti hlavy v souvislosti s postižením očí
3.1.2.8 Bolesti hlavy v souvislosti s duševní (psychiatrickou) poruchou
3.2 Bolesti krční páteře
3.2.1 Příčiny bolestí v krčním úseku páteře
3.2.2 Funkční poruchy v krčním úseku páteře
3.2.3 Klinické vyšetření u bolestí krčního úseku páteře
3.2.4 Bolesti v krčním úseku páteře s šířením do hlavy
3.2.5 Bolesti krční páteře s šířením do horní končetiny
3.2.6 Terapie bolestí v krčním úseku páteře
3.3 Bolesti zad
3.3.1 Terminologie bolestí zad
3.3.2 Patofyziologie bolestí zad
3.3.3 Diskopatie
3.3.4 Faktory podílející se na chronicitě bolestí zad
3.3.4.1 Biologické faktory podílející se na chronicitě bolestí zad
3.3.4.2 Psychologické faktory podílející se na chronicitě bolestí zad
3.3.4.3 Sociální faktory u pacientů s chronickými bolestmi zad
3.3.5 Odběr anamnestických dat u bolestí zad
3.3.6 Klinické vyšetření pacientů s bolestmi zad
3.3.7 Pomocná vyšetření u bolestí dolní části zad
3.3.8 Základy diferenciální diagnostiky častějších bolestí zad
3.3.9 Terapie bolestí zad
3.3.9.1 Farmakoterapie
3.3.9.2 Klid na lůžku u bolestí zad
3.3.9.3 Pohybová léčba u bolestí zad
3.3.9.4 Léčebné a preventivní pohybové metody u bolestí zad
3.3.9.5 Cvičení v rámci primární nebo sekundární prevence bolestí zad
3.3.9.6 Komplexní programy k potlačení bolestí zad
3.3.9.7 Edukace u bolestí zad
3.3.9.8 Metody léčby bolestí zad – bez pohybových aktivit pacienta
3.3.9.9 Psychoterapie u pacientů s bolestmi zad
3.3.9.10 Konzervativní léčba bolestí zad – zahraniční zkušenosti doporučení
3.3.9.11 Minimálně invazivní postupy u bolestí zad
3.3.9.12 Chirurgická léčba bolestí bederní páteře
3.4 Osteoartróza a bolest
3.4.1 Osteoartróza na dolních končetinách
3.4.1.1 Gonartróza
3.4.1.2 Koxartróza
3.4.2 Osteoartróza na horních končetinách
3.4.2.1 Osteoartróza ramenního kloubu
3.4.2.2 Osteoartróza interfalangeálních kloubů ruky
3.4.2.3 Osteoartróza kořenového kloubu palce
3.4.3 Terapie osteoartrózy
3.4.3.1 Farmakoterapie
3.4.3.2 Fyzikální terapie u osteoartrózy
3.4.3.3 Kinezioterapie u osteoartrózy
3.4.3.4 Techniky měkkých tkání u osteoartrózy
3.4.3.5 Edukace pacientů s osteoartrózou váhonosných kloubů
3.4.3.6 Doporučené pohybové aktivity u pacientů s osteoartrózou
3.4.3.7 Miniinvazivní a operační léčba osteoartrózy
3.4.3.8 Doporučení pro diagnostiku a léčbu nemocných s osteoartrózou
3.5 Revmatoidní artritida a bolest
3.5.1 Léčba bolesti u revmatoidní artritidy
3.5.2 Strategie komplexní farmakoterapie revmatoidní artritidy
3.5.3 Nefarmakologická léčba revmatoidní artritidy
3.6 Dna a bolest
3.6.1 Léčba bolesti u dnavého záchvatu
3.7 Bolesti ramena
3.7.1 Rameno jako důvod vyšetření u lékaře
3.7.2 Základní orientační vyšetření ramena
3.7.3 Pomocná vyšetření zobrazovacími metodami u bolestí ramena
3.7.4 Diferenciální diagnostika nejčastějších bolestí v oblasti ramena
3.7.5 Algické syndromy v oblasti ramena
3.7.5.1 Osteoartróza ramenního kloubu
3.7.5.2 Impingement syndrom
3.7.5.3 Postižení šlachy dlouhé hlavy bicepsu
3.7.5.4 Syndrom zmrzlého ramena (zmrzlé rameno, frozen shoulder, adhezivní kapsulitida)
3.7.5.5 Bolesti ramena u revmatoidní artritidy
3.7.5.6 Bolesti ramena u ankylozující spondylitidy
3.7.5.7 Amyotrofická neuralgie
3.7.5.8 Syndrom horní hrudní apertury
3.8 Entezopatie
3.8.1 Epicondylitis radialis humeri
3.8.2 Epicondylitis ulnaris humeri
3.8.3 Entezopatie v oblasti hrbolu sedací kosti
3.8.4 Entezopatie v oblasti velkého chocholíku stehenní kosti
3.8.5 Entezopatie přitahovačů (adduktorů) stehna
3.8.6 Entezopatie čéškového vazu (enthesopathia ligamenti patellae)
3.8.7 Entezopatie mediálního kolaterálního vazu
3.8.8 Entezopatie laterálního kolaterálního vazu
3.9 Fibromyalgický syndrom
3.10 Myofasciální bolestivý syndrom
3.11 Pánevní bolesti
3.12 Bolesti u ischemické choroby dolních končetin
3.13 Neuropatické bolesti
3.13.1 Základní charakteristiky neuropatických bolestí – polyneuropatie
3.13.1.1 Diabetické polyneuropatie spojené s bolestmi (bolestivé diabetické polyneuropatie)
3.13.1.2 Uremická polyneuropatie
3.13.1.3 Alkoholická polyneuropatie
3.13.1.4 Bolestivé polyneuropatie u revmatických onemocnění
3.13.1.5 Paraneoplastické polyneuropatie spojené s bolestmi
3.13.2 Úžinové syndromy
3.13.2.1 Patofyziologie postižení nervů u úžinových syndromů
3.13.2.2 Stručný přehled úžinových syndromů spojených s bolestmi
3.13.2.3 Úžinové syndromy nervi mediani
3.13.2.4 Úžinový syndrom nervi ulnaris (loketního nervu)
3.13.2.5 Úžinový syndrom nervi cutanei femoris lateralis
3.13.2.6 Úžinový syndrom nervi ischiadici
3.13.2.7 Syndrom předního tarzálního tunelu
3.13.2.8 Syndrom mediálního tarzálního tunelu
3.13.2.9 Mortonova metatarzalgie
3.13.3 Neuralgie
3.13.3.1 Neuralgie trojklaného nervu
3.13.3.2 Neuralgie jazykohltanového nervu
3.13.3.3 Postherpetická neuralgie
3.13.4 Obecné zásady farmakoterapie neuropatických bolestí a neuralgií
3.13.5 Centrální bolesti po cévních mozkových příhodách
3.13.5.1 Terapie centrálních bolestí
3.14 Bolest s účastí autonomního nervového systému (tzv. bolest dysautonomní)
3.14.1 Komplexní regionální bolestivý syndrom I (KRBS I)
3.14.1.1 Etiologie KRBS I
3.14.1.2 Klinický nález a diagnostika
3.14.1.3 Terapie
3.14.2 Komplexní regionální bolestivý syndrom II (kauzalgie)
3.15 Bolesti u onkologických onemocnění (tzv. nádorové bolesti)
3.15.1 Průlomová bolest
3.15.2 Obecné zásady farmakoterapie bolestí u onkologicky nemocných
4 SEZNAM PRACOVIŠŤ LÉČBY BOLESTI
5 SEZNAM DOPORUČENÝCH POSTUPŮ U ALGICKÝCH STAVŮ
6 VERBA SAPIENTIAE EXPERIENTIAEQUE DE DOLORE AD FINEM
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
MEDAILONEK AUTORA
REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?