Bonusová karta Olomouc

Bonusové programy seminářů Olomouc, Brno, Ostrava, Hradec Králové a Zlín

Jako výraz poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete pravidelnou účastí na našich seminářích, nabízíme Vám dva bonusové programy. Je možné využívat oba současně. Jeden je určen pro firmy/organizace, druhý pro jednotlivé účastníky seminářů.

Budeme se na vás těšit.

Bonusová karta pro firmy a organizace

U prezence každého semináře si můžete vyžádat bonusovou kartu, na kterou během roku budete sbírat razítka za účast na seminářích. Níže jsou uvedeny podmínky k čerpání výhod z bonusové karty.

Bonus Olomouc

Podmínky bonusového programu

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko, v případě účasti více osob z jedné firmy/organizace odpovídající počet razítek.
 • Po zaplnění karty tj. 6 vstupů obdržíte 1 vstup na Vámi vybraný jednodenní seminář zdarma. Je nutno se na něj přihlásit obvyklým způsobem a do údaje o platbě uvést „bonusový vstup zdarma” a u prezence zaplněnou kartičku ODEVZDAT – je to vstupenka na seminář!
  Po vyčerpání bonusu z Vaší karty obdržíte v případě zájmu novou kartu a můžete se tedy do bonusového programu zapojit opakovaně.
 • Platnost karty je 1 rok od data vydání. Karta je v rámci firmy/organizace přenosná, může ji využívat více pracovníků, kteří navštěvují naše semináře, pak dosáhnete na volný vstup dříve.
 • Platná karta musí být vyplněna v kolonce držitel, kde bude uveden název firmy/organizace a musí být opatřena datem vydání.
 • V případě, že kartu zapomenete vzít s sebou, nebude možné z organizačních důvodů uplatňovat označení karty zpětně.
 

Bonusová karta pro jednotlivce

Tento program je určen pro každého z Vás jako poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete účastí na našich seminářích.
Čekají na vás zajímavé dárky, které si můžete podle počtu účastí na seminářích vybrat z několika variant – viz tabulka níže.

Bonuskarta Olomouc

Jak používat Bonusovou kartu:

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko.
 • Razítko nelze získat zpětně na dalším semináři.
 • Po nasbírání příslušného počtu razítek získáte dárek.
 • Po získání dárku se karta ruší.
 • Platnost karty je 12 měsíců od data vydání.
 • Karta je vystavena na jméno, které je uvedeno v kolonce držitel, NENÍ přenosná.
 MOTIVAČNÍ PROGRAM SEMINÁŘE / DÁRKY
Počet účastí Dárek v hodnotě
3 účasti 100 Kč (ručník)
5 účastí 200 Kč (flash disk)
7 účastí
350 Kč (deštník)