Bonusová karta Praha

Bonusové programy seminářů Praha, České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň, Liberec, Tábor a Ústí nad Labem.

Jako výraz poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete pravidelnou účastí na našich seminářích, nabízíme Vám dva bonusové programy. Je možné využívat oba současně. Jeden je určen pro firmy/organizace, druhý pro jednotlivé účastníky seminářů.

Bonusová karta pro firmy a organizace

U prezence každého semináře si můžete vyžádat bonusovou kartu, na kterou během roku budete sbírat razítka za účast na seminářích. Níže jsou uvedeny podmínky k čerpání výhod z bonusové karty.

 

Bonuskarta Praha

Podmínky bonusového programu

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko, v případě účasti více osob z jedné firmy/organizace odpovídající počet razítek.
 • Po zaplnění karty tj. 9 vstupů obdržíte 1 vstup na Vámi vybraný jednodenní seminář zdarma. Je nutno se na něj přihlásit obvyklým způsobem a do údaje o platbě uvést „bonusový vstup zdarma” a u prezence zaplněnou kartičku ODEVZDAT – je to vstupenka na seminář!
  Po vyčerpání bonusu z Vaší karty obdržíte v případě zájmu novou kartu a můžete se tedy do bonusového programu zapojit opakovaně.
 • Platnost karty je 1 rok od data vydání. Karta je v rámci firmy/organizace přenosná, může ji využívat více pracovníků, kteří navštěvují naše semináře, pak dosáhnete na volný vstup dříve.
 • Platná karta musí být vyplněna v kolonce držitel, kde bude uveden název firmy/organizace a musí být opatřena datem vydání.
 • V případě, že kartu zapomenete vzít s sebou, nebude možné z organizačních důvodů uplatňovat označení karty zpětně.
 

Bonusová karta pro jednotlivce

Tento program je určen pro každého z Vás jako poděkování za přízeň, kterou nám prokazujete účastí na našich seminářích.
Čekají na vás zajímavé dárky, které si můžete podle počtu účastí na seminářích vybrat z několika variant – viz tabulka níže.

Podmínky bonusového programu

 • Za každou účast na semináři obdržíte na kartu razítko.
 • Po nasbírání příslušného počtu razítek si vyberete variantu dárku.
 • Zaplněnou kartu odevzdáte při vyzvednutí dárku.
 • Při vyzvednutí na semináři mimo Prahu napište požadovanou variantu dárku do přihlášky.
 • Platnost karty je 18 měsíců od data vydání.
 • Karta je vystavena na jméno, které je uvedeno v kolonce držitel, NENÍ přenosná.
 
Budeme se na vás těšit.