BOZP pro manažery, bezpečáky a personalisty v podmínkách roku 2019 • prakticky a přehledně

Určeno pro: především zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních legislativních požadavků srozumitelnou a přehlednou formou

Seminář je zaměřený na odborný výklad k hlavním legislativním požadavkům platným pro oblast BOZP, včetně změn v právních předpisech k datu konání semináře. Zdůrazněna budou úskalí a nejčastější chyby, při plnění právních požadavků, ale také budou lektorem semináře ve spolupráci s účastníky navrhována doporučení správné praxe, včetně prezentace vzorových formulářů a dokumentů. Účelem přednášky je pomoci organizacím v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.

 • Informace k změnám v právních předpisech vztahujících se na oblast BOZP.
 • Právní a ostatní předpisy • stručná charakteristika cca 20 neopomenutelných právních předpisů platných pro oblast BOZP.
 • Odpovědnosti, povinnosti a pravomoci • jak v organizaci rozdělit úlohy s problematikou BOZP • jakou roli má zaměstnavatel a jakou roli musí plnit OZO BOZP (bezpečák) • kdo je vedoucí zaměstnanec a jaké má povinnosti ve vztahu k zaměstnancům z pohledu BOZP • v jaké roli je zaměstnanec.
 • Odborná způsobilost, výcvik, komunikace a dokumentace • co mohu nebo musím u zaměstnanců při nástupu a případně i následně zjišťovat • co, jak, kdy a kým školit • jaká jsou hlavní úskalí školení zaměstnanců (délka a obsah školení, e-learning a školení BOZP) • spoluúčast a komunikace o BOZP, způsoby řízení dokumentů BOZP.
 • Řízení provozu • agenturní zaměstnávání • bezpečnostní značky • služební auta • chemické látky a směsi • osobní ochranné pracovní prostředky • stroje a zařízení • práce ve výškách • poskytovatel pracovnělékařských služeb a lékařské prohlídky zaměstnanců • zobrazovací jednotky (PC).
 • Incidenty, pracovní úrazy a nápravná opatření • vyšetřování incidentů a pracovních úrazů, skoronehody • vzorové dokumenty pro lepší orientaci v problematice pracovních úrazů • hlavní zásady pro realizaci preventivních a nápravných opatření.
 • diskuze • dotazy • připomínky je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce.
 • Hlavním důvodem pro Vaši účast na tomto semináři je Váš trvalý zájem o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
 • V ceně účastnického poplatku je zahrnuta nová odborná publikace ,,BOZP prakticky a přehledně", autor Bc. Zdeněk Šenk (ANAG Olomouc, červen 2019) v hodnotě cca 410,- Kč

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22281
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat