Brigádníci a dovolená bez chyb a omylů v roce 2020 • kompletní shrnutí dané problematiky a principy dovolené od roku 2021

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a všechny zájemce o tuto problematiku

 • nutné podmínky dohod o pracovní činnosti a provedení práce z pracovněprávního hlediska • náležitosti smluv, co lze sjednat, základní nároky, ukončování dohod, pravidla pro odměňování
 • potvrzení o zaměstnání u dohod, souvislosti se srážkami z mezd
 • dohody o provedení práce • pravidla pro odvod zdravotního a sociálního pojištění, zdaňování, přihlašování a odhlašování z pojištění, souběhy dohod z pohledu sociálního, zdravotního pojištění a zdaňování, praktické příklady, aktuality pro rok 2020
 • zaměstnání malého rozsahu
 • rozdíl mezi DPČ a zaměstnáním malého rozsahu
 • pro které zaměstnance jsou DPČ vhodné
 • jak pracovat flexibilně s DPČ v souvislosti se zákonným limitem poloviny stanovené pracovní doby
 • DPČ, DPP a evidence na ÚP
 • DPČ - z hlediska zdravotního pojištění
 • praktické příklady
 • DPČ a DPP a vznik nároku dávky nemocenského pojištění • náhrada mzdy v době prvních 14 dnů nemoci • OL
 • DPČ a DPP a fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci
 • DPČ, DPP a studenti z pohledu zdaňování a uplatnění slev (problematika posledních prázdnin)
 • soustavná příprava na budoucí povolání
 • DPČ a osoby, za něž je plátcem pojištění stát • nutná potvrzení a doklady
 • DPČ, DPP a souběh se zaměstnáním
 • DPČ, DPP - ukončování • přihlašování a odhlašování z pojištění
 • chhystané změny v souvislosti s navrhovanými změnami v Zákoníku práce v této oblasti
 • Dovolená

 • dovolená 2021 • základní principy nových pravidel, příklady
 • dovolená 2020
 • dovolená za kalendářní rok • pravidla a příklady
 • dovolená za odpracované dny – pravidla a příklady
 • poměrné části dovolené za kalendářní rok • převody dovolené mezi zaměstnavateli
 • stanovení délky dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • praktické příklady
 • jak stanovit dovolenou při přechodu z rovnoměrně rozvržené pracovní doby na nerovnoměrnou a naopak • praktické příklady
 • dovolená a kratší úvazky • praktické příklady
 • problematika zápočtu 60 odpracovaných dnů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • problematika krácení dovolené po 100 dnech u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • správné určování a čerpání dovolené v souladu s předpisy • povinnosti zaměstnavatele při určování dovolené • způsoby nařizování dovolené • plány dovolených • přeplatky dovolené a srážky ze mzdy
 • krácení dovolené (za neomluvenou absenci, vazbu a výkon trestu, omluvenou absenci) a zaručená dovolená
 • poskytování dovolené po skončení mateřské dovolené • dvojí výklady a pochybnosti v praxi
 • praktické příklady v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou • pravidla krácení a převodů
 • převádění dovolené do dalších let v souvislosti s povinnostmi zaměstnavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 28. května 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22689
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat