Budu správně mluvit - Chodíme na logopedii

Autor: Dana Kutálková

  • Kód produktu: 88896
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 224
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3687-7
  • Datum vydání: červenec 2011
  • Vaše cena s DPH: 249 Kč
ks
    V prodeji

Chodíte s dítětem na logopedii? Pak je tento titul určen právě vám. Naučí vás pochopit nejen příčiny nejčastějších problémů s řečí, ale především principy metodických postupů, které se při odstraňování poruch výslovnosti, koktavosti, opožděného vývoje řeči, dysfázie, ale i dalších problémů používají. Díky této publikaci budou rodiče schopni klást na logopedii věcné dotazy a případně i argumentovat, pokud budou mít dojem, že by cosi mělo být jinak. Pomocí řady her, drobných cvičení a motivačních postupů se čtenáři naučí využívat jednotlivé etapy logopedické péče tak, aby neobtěžovala ani dospělé, ani děti, aby byla efektivní a vedla co nejrychleji k cíli, kterým je bezproblémový, kvalitní vývoj řeči.Knížka je také cenným zdrojem informací pro učitelky mateřských i základních škol a inspirací pro logopedické pracovníky.


Obsah:


Úvod

Díl první

Příprava na logopedickou terapii

Vývoj řeči

Základní podmínky anatomicko-fyziologické

Dýchání

Tvorba hlasu

Artikulace

Smyslové vnímání

Centrální nervový systém (CNS)

Motorika a pohybová koordinace

Nejčastější příčiny poruch řeči

Prostředí - zdroj informací

Receptory - příjemci informací

Dostředivé nervové dráhy a korové funkce

Odstředivé nervové dráhy

Efektor

Reakce okolí na odpověď

Civilizační vlivy

Nedodržování rolí a řádu v rodině, nedůslednost ve výchově

Nadbytek podnětů zvukových

Nadbytek podnětů slovních

Nedostatek podnětů slovních

Nadbytek podnětů zrakových

Nároky nepřiměřené věku a schopnostem

Nedostatek pohybu

Co během vývoje řeči řešit a kdy

Kde hledat pomoc

Školství

Mateřská škola

Speciální mateřské školy

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC)

Základní školy

Speciální základní školy

Zdravotnictví

Klinická logopedie

Diagnostika

Rodinná anamnéza

Osobní anamnéza

Diagnóza

Příprava na reedukaci

Vznik paměťové stopy

Metoda malých kroků

Vývojové etapy

Začínáme cvičit

Informace při zahájení logopedické péče

Díl druhý

Logopedická terapie

Dyslalie

Tři kroky k úspěchu při úpravě výslovnosti

Bez základních schopností to nejde

Motorika mluvidel

Motorika mluvidel - artikulační cvičení

Fonematický sluch

Nácvik fonematického sluchu

Začínáme cvičit hlásky

Hláska a slabika

Slova

Když se dítě baví, učí se rychleji

Začínáme používat nové hlásky v řeči

Básničky

Dějové obrázky, knížky, obrázkové materiály

Cíl je už na dohled

Poznámky k jednotlivým skupinám hlásek

Samohlásky

Tvoření samohlásek (I E A O U)

Souhlásky

Souhlásky PBM FV

Souhlásky TDN CSZ ČŠŽ LRŘ

Souhlásky ŤĎŇ J

Souhlásky KG CH

Souhláska H

Letáky se slovy na procvičení hlásek

Slova na procvičení hlásek CSZ

Slova na procvičení skupiny ČŠŽ

Diferenciace sykavek

Slova na procvičení hlásky L

Slova na nácvik hlásky R

Slova na procvičení hlásky Ř

Slova na procvičení hlásek Ť Ď Ň

Slova na procvičení hlásky K

Básničky

Básničky na procvičení hlásek ČŠZ

Básničky na procvičení hlásek CSZ

Básničky na procvičení diferenciace sykavek CSZ - ČŠŽ

Básničky na procvičení hlásky L

Básničky na procvičení hlásky R

Básničky na procvičení hlásky Ř

Koktavost

Příznaky

Anamnéza

Hledání příčin

Dispozice

Traumata

Terapie

Dítě si svých obtíží není vědomo

Dítě si začíná uvědomovat, že se mu špatně mluví

Dítě si je poruchy vědomo

Základní postup terapie u rozvinuté koktavosti

Typy péče

Ambulantní péče

Skupinová péče

Logopedická terapie na lůžkovém oddělení a v internátním zařízení (speciální školy)

Komplexní léčba

Prognóza

Koktavost - stručné pokyny pro rodiče

Opožděný vývoj

Anamnéza

Příčiny

Rozvoj řeči

Obecná pravidla péče o řeč

Cílený rozvoj řeči

Výchovná opatření

Metoda volby

Metoda malých kroků

Využití mimiky a gestikulace

Prognóza

Dysfázie

Příčiny

Anamnéza

Stupně poruchy

Nemluvnost

Těžká dysfázie

Dysfázie

Dysfatické rysy

Příznaky

Řeč

Mluva

Artikulace

Další doprovodné znaky

Typy péče

Individuální konzultace

Kolektivní péče

Základní postupy terapie

Základní principy práce při dysfázii

Základní okruhy nácviku

Péče o řeč

Rozvoj řeči

Gramatika

Výslovnost

Pomůcky

Prognóza

Dysporuchy

Příčiny

Základní princip nácviku

Čtení

Psaní

Počítání

Nejčastější obtíže

Tělesné schéma a pravolevá orientace

Pracovní list - nácvik délky samohlásek

Intermodalita

Mutismus

Anamnéza

Vyšetření a popis řeči

Základní příčiny

Organizace péče

Individuální péče

Skupinová péče

Terapie

Základní obecná pravidla

Prognóza

Huhňavost

Terapie

Dechová cvičení

Funkce měkkého patra

Funkce svalů obličeje

Poruchy hlasu

Příznaky

Terapie

Poruchy sluchu a rozštěpy

Dva pohledy na rozštěp

Závěr

Doporučená literatura

Chcete se na něco zeptat?