Powered by Smartsupp

Budujeme důvěryhodnou firmu

Autor: Ivo Rolný

 • Kód produktu: 11098
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-286-1
 • Datum vydání: říjen 2014
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 490 Kč
ks
  V prodeji

Posláním této knihy je představit podnikatelskou etiku jako konkurenční výhodu na trhu, která přináší konkrétní výstupy nejen morálního, ale i ryze ekonomického charakteru. Publikace obsahuje základní teoretická východiska daného tématu i praktické příklady.

V teoretické části jsou objasněny historické souvislosti chápání etiky v podnikatelské sféře. V prakticky zaměřených kapitolách jsou vysvětleny postupy, které umožňují zkvalitnit podnikovou strategii transparentně etickým přístupem. Cílem je vybudovat důvěryhodnou firmu pro všechny subjekty na trhu. Ve vnějším prostředí podniku přináší kredibilita jednoznačné preference zákazníků, odběratelů, dodavatelů, investorů atd. v rámci vnitřního prostředí výrazným způsobem pozitivně ovlivňuje efektivitu managementu, komunikaci, mezilidské vztahy, loajalitu zaměstnanců a celkovou úroveň firemní kultury.

Legitimní požadavek společenské odpovědnosti v podnikání se v současnosti stává obecným trendem všech ekonomických aktivit. Firmy, které jej nezachytí a nebudou etiku systematicky implementovat do své strategie, se vystavují nebezpečí, že z dlouhodobého hlediska ztratí svoji pozici na trhu.Obsah

1. Etika a ekonomické myšlení

1.1 Historická reminiscence

1.2 Společenská odpovědnost podnikání

1.3 Rozvoj podnikatelské etiky ve 20. století

1.4 Definice a struktura podnikatelské etiky

1.5 Východiska podnikatelské etiky2. Etika výrobních faktorů

2.1 Půda

2.2 Práce

2.3 Kapitál3. Nová kritéria úspěšnosti podniku

3.1 Podniková etika a její cíle

3.2 Morální rozvoj podniku

3.3 Strategie CSR jako trend 21. století

3.4 Způsoby auditu strategie CSR

3.5 Co přináší realizace programu CSR firmě?

3.6 Nové formy projevů firemní odpovědnosti4. Etické vedení

4.1 Specifika a formy etického vedení

4.2 Integrace etiky do podnikové strategie

4.3 Výchozí nástroje etického vedení

4.4 Modely etického rozhodování

4.5 Metodika ANDERSEN a její využití v praxi

4.6 Případové studie5. Mravní východiska podnikové kultury

5.1 Etika v podnikové kultuře

5.2 Typy podnikových kultur

5.3 Způsoby fixace podnikové kultury

5.4 podniková kultura v mezinárodním kontextu6. Manažer v roli vůdčího hráče

6.1 Homo oeconomicus et moralis

6.2 Morální problémy v managementu

6.3 Způsoby a styly manažerské práce

6.4 Etika realizace cílů

6.5 Mezinárodní trhy a manažerská etikaPublikace je určena především vlastníkům firem, podnikovému managementu, ale i studentům MBA programů a v neposlední řadě studentům vysokých škole ekonomického zaměření.

Chcete se na něco zeptat?